MENŲ FAKULTETO PROF. JURGITOS STANIŠKYTĖS TEKSTAS PUBLIKUOTAS ROUTLEDGE RINKINYJE

Routledge leidykloje išleistoje knygoje “The Routledge Companion to Contemporary European Theatre and Performance” (2023) publikuotas MF dekanės teatrologės prof. Jurgitos Staniškytės straipsnis, apžvelgiantis šiuolaikinio Lietuvos teatro raidą.

Ralfo Remshardto ir Anetos Mancewicz sudarytoje rinktinėje pateikiama išsami XXI a. šiuolaikinio Europos teatro ir performanso meno apžvalga. Joje kritiškai aptariamos svarbiausios Europos sceninę praktiką formuojančios sąvokos, menininkai ir kūrybos tendencijos tiek konkrečios šalies, tiek Europos mastu.

„Routledge Companion to Contemporary European Theatre and Performance“ derinami nacionaliniai ir teminiai aspektai siekia kompleksiškai pristatyti žemyno scenos meno panoramą. Pirmoje knygos dalyje pateikiama išsami Europos geografinės erdvės teatro kultūrų situacija, antroje dalyje – nagrinėjamos sudėtinės teminės koncepcijos ir sąvokos, kurios geriausiai apibūdina dabartinį Europos teatrą, o trečioje dalyje surinktos žymiausius Europos teatro kūrėjus, pristatančios atvejo studijos. Kaip teigia knygos sudarytojai, svarbu, kad šioje daugiau nei septynių šimtų puslapių rinktinėje pateikiami kruopščiai parinktų tarptautinių mokslininkų ir praktikų pasakojimai, o ne jau esamų žinių pakartojimas. Knyga gali būti itin vertinga studijuojantiems menotyros arba platesnės humanitarinės perspektyvos disciplinas, kaip ir visiems besidomintiems scenos meno raida, jo estetine bei socialine plėtra šių dienų Europoje.