Menų fakulteto dėstytojui Romualdui Požerskiui – VDU garbės profesoriaus vardas

 

Balandžio 28 d., Lietuvos universiteto 100-mečiui ir Vytauto Didžiojo universiteto atkūrimo dienai skirtame iškilmingame Senato posėdyje, VDU Didžiojoje salėje Menų fakulteto dėstytojui prof. Romualdui Požerskiui bus iškilmingai įteiktas VDU garbės profesoriaus vardas.

Požerskis yra vienas žymiausių Lietuvos fotografų, atstovaujantis vadinamąją Lietuvos fotografijos mokyklą. Autoriaus darbai šiandien laikomi Lietuvos fotgrafijos klasika ir yra vertinami tarptautiniame kūrybinės fotografijos kontekste. Be to, profesoriaus darbai reikšmingi ne tik meno, bet ir platesniame kultūriniame kontekste. Per beveik penkias dešimtis kūrybinės veiklos metų Požerskis savo fotografijose suformavo ryškų ir plačiai atpažįstamą humanistinį pasaulėvaizdį bei lietuviškos tautinės tapatybės vaizdinį.

Profesoriaus darbų kūrybinę vertę patvirtina tokie prestižiniai tarptautiniai apdovanojimai kaip Prancūzijoje, Arlio tarptautiniame fotografijos festivalyje pelnyti pagrindiniai jaunųjų autorių konkurso prizai (1977), už indėlį puoselėjant Europos kultūros paveldą Austrijoje, Vienos universitete įteikta Alfredo Toepferio fondo premija (2004). Aukščiausius įvertinimus Požerskio kūryba pelnė ir Lietuvoje: 1990 m. autorius tapo Lietuvos Nacionalinės premijos laureatu, 2009 m. apdovanotas Lietuvos fotomenininkų sąjungos aukso medaliu ir Balio Buračo fotografijos meno premija.

Požerskio darbai ypač reikšmingi ir dokumentiniu, istoriniu požiūriu. Autorius nuosekliai ir išsamiai įamžino Sąjūdžio įvykius. Šiomis profesoriaus užfiksuotomis fotografijomis šiandien nuolat naudojasi įvairios atminties institucijos, jų parodos rengiamos Lietuvoje ir užsienio šalyse, o fotografijomis išreikšta tvirta autoriaus pilietinė pozicija įvertinta garbingais apdovanojimais: ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi (2005), Lenkijos prezidento „Auksiniu Kryžiumi“ už nuopelnus plėtojant Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimą (2006).

Svarus Požerskio indėlis ir VDU, o ypač – Menų fakulteto istorijoje. Menų fakultete profesorius dėstyti pradėjo 1993 m., prabėgus vos keleriems metams po Fakulteto įkūrimo. Jau tris dešimtmečius rengdamas parodas, skaitydamas viešas paskaitas, dalyvaudamas susitikimuose su visuomene ir atstovaudamas Lietuvos fotografiją užsienyje Požerskis visuomet prisistato kaip VDU bendruomenės narys ir garsina Universiteto vardą. 2010 m. Menų fakultete įkūrus Šiuolaikinių menų katedrą Požerskis tapo vedančiuoju Katedros profesoriumi, o jo turtinga kūrybinė patirtis ir vertybinės nuostatos svariai prisidėjo formuojant menų studijų VDU savitumą.

Požerskis išlieka ypač aktyviu, Universiteto vardą garsinančiu kūrėju ir šiandien. Autorius nuolat rengia parodas Lietuvoje ir už jos ribų, dalyvauja reikšminguose tarptautiniuose meno renginiuose, yra išleidęs 15 fotografijos albumų.