Menų fakulteto dėstytojų mokymai kultūros sektoriaus darbuotojams

VDU Menų fakultetas, bendradarbiaudamas su socialiniais partneriais, įsitraukia į kultūros sektoriaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo veiklas.

Kovo 29 ir balandžio 7 d. MF dėstytoja, Kaunas Europos kultūros sostinė 2022 programos „Atminties biuras“ kuratorė dr. Daiva Citvarienė Lietuvos teatro, kino ir muzikos muziejaus darbuotojams pristatys 3 paskaitų ciklą „Muziejai XXI amžiuje. Kaip išlikti aktualiems?“. Ciklą sudaro trys susitikimai, skirti apmąstyti XXI amžiaus muziejaus sampratą ir kintantį jo vaidmenį dabarties visuomenėje: ko reikia „gero“ muziejaus receptui ir kas daro muziejų nepatrauklų jo lankytojams? Paskaitose tyrinėjamos šiuolaikinio muziejaus tendencijos ir pristatomos sėkmingos iniciatyvos. Apžvelgiami kintantys muziejaus ir jo auditorijų santykiai, muziejaus pasiekiamumo (accessibility) iššūkiai, aptariami motyvai, kurie skatina lankytojus ateiti į muziejų ir barjerai, trukdantys dalyvauti kultūroje.

Dr. Daiva Citvarienė

Dr. Daiva Citvarienė pat yra vedė mokymus Lietuvos bibliotekų asociacijos nariams „Auditorijos ir kultūros organizacijos XXI amžiuje“. Šiuose 5 valandų mokymuose – kūrybinėse dirbtuvėse dalyviai buvo pakviesti patyrinėti auditorijų vystymo problematiką kultūros organizacijose. Jungiant teorines ir praktines žinias kelti klausimai: ką iš tiesų reiškia terminas „auditorijų plėtra“? Kaip geriau pažinti savo auditorijas? Kaip paskatinti jaunimą dalyvauti kultūroje ir kokius veiksmus reikia atlikti norint atsiverti naujoms auditorijoms? Mokymų metu pristatytos atvejų studijos, aptarti kūrybiniai (DIY principo) auditorijų tyrimų metodai, dalyviai įtraukti į praktinius užsiėmimus.

Kovo 24 d. MF Menotyros katedros vedėja menotyrininkė dr. Linara Dovydaitytė MO muziejaus darbuotojams skaitė paskaitą „Koks turėtų būti ateities muziejus?” Paskaitoje buvo pristatytos skirtingos, įvairiais istoriniais laikotarpiais susiformavusios muziejaus sampratos ir pateiktas kritinis jų įvertinimas, aptartos kintančios muziejaus funkcijos šiuolaikinėje visuomenėje, diskutuota apie šiandien pastebimą poreikį iš naujo apibrėžti muziejaus instituciją ir su tuo susiję nesutarimai tarptautinėje muziejininkų bendruomenėje. Kaip įvairūs XXI a. iššūkiai veikia muziejų savivoką ir darbą? Kokie turėtų būti prioritetai ateities muziejų veikloje?

Dr. Linara Dovydaitytė