Menų fakulteto dėstytojams įteikti Lietuvos Universiteto 100-mečio proginiai medaliai

Rugsėjo 8 d. VDU Didžiojoje auloje (Gimnazijos g. 7) vyko iškilmingas Vytauto Didžiojo universiteto Senato posėdis, kurio metu apdovanoti universiteto bendruomenės nariai, o VDU Garbės daktaro regalijos įteiktos Europos kultūros parlamento (EKP) įkūrėjui ir generaliniam sekretoriui, ambasadoriui Karl-Erik Norrman.
.
Lietuvos universiteto 100-mečio proginiai medaliai įteikti ilgamečiams Menų fakulteto dėstytojams: Teatrologijos katedros lekt. Vitalijai Truskauskaitei, Menotyros katedros prof. Raimondai Simanaitienei, prof. Vytautui Levandauskui ir ilgą laiką su fakultetu bendradarbiaujantiems socialiniams partneriams: šokio teatro „Aura“ vadovei Birutei Letukaitei, mecenatui kompozitoriui prof. Giedriui Kuprevičiui, „Meno parkas “ galerijos vadovui menininkui Arvydui Žalpiui.