Menų fakulteto dekane antrai kadencijai patvirtinta prof. Jurgita Staniškytė

Sausio 27 d. vykusiame VDU Senato posėdyje, vadovaujantis VDU Statuto 30 str. 10 papunkčio nuostata, rektoriaus teikimu slaptu balsavimu patvirtinti universiteto fakultetų dekanai ir kitų akademinių padalinių vadovai.

Menų fakulteto dekane antrai kadencijai patvirtinta prof. Jurgita Staniškytė.

Daugiau informacijos:

VDU Senato posėdžio metu patvirtinti universiteto fakultetų dekanai