Menų fakultetas dalyvauja ES projekte apie atominį kultūros paveldą

Ekspozicija Ignalinos atominės elektrinės Informacijos centre. © L. Dovydaitytė

Birželio mėnesį startuoja tarptautinis mokslinių tyrimų projektas „Branduolinės erdvės: atominio kultūros paveldo bendruomenės, materialumai ir vietovės (NuSPACES)“, finansuotas pagal Europos Sąjungos Jungtinio programavimo iniciatyvą „Kultūros paveldas ir globaliniai pokyčiai – nauji iššūkiai Europai“. Projektą koordinuoja doc. dr. Eglė Rindzevičiūtė (Kingston universitetas, Jungtinė Karalystė), bendradarbiaujant su prof. dr. Anna Storm (Linköping universitetas, Švedija) ir doc. dr. Linara Dovydaityte (VDU Menų fakultetas). Projektas truks iki 2024 m. gegužės 31 d.

Atominis kultūros paveldas yra sparčiai populiarėjanti sritis daugybėje Europos šalių dėl atominių elektrinių uždarymo, jo poveikio vietos bendruomenėms ir iššūkių, susijusių su branduolinių atliekų tvarkymu. Tačiau kas sudaro atominį kultūros paveldą ir kuo jis galėtų būti naudingas skirtingoms visuomenės grupėms tebėra diskusijų objektas. Vykstant branduolinių objektų eksploatacijos nutraukimui atsiranda rizika, kad bus prarasti vertingi materialūs ir nematerialūs atominės pramonės paveldo elementai, be to, bus neišgirsti visų suinteresuotųjų pusių balsai. Projekto „NuSPACES“ mokslininkai bendradarbiaus su skirtingais socialiniais dalininkais siekdami fiksuoti ir analizuoti atominio kultūros paveldo kūrimo procesus trijose šalyse – Jungtinėje Karalystėje, Švedijoje ir Lietuvoje – ir suformuoti naują šios srities tyrimų ir praktikos darbotvarkę.

Pirmiausia bus tiriama, kaip įvairios vietos bendruomenės, atominės pramonės ir nacionalinės kultūros organizacijos dalyvauja selektyviame branduolinės praeities išsaugojimo procese, pavyzdžiui, kuriant muziejų ekspozicijas ir paveldo objektus. Antra, bus nagrinėjama, kokį vaidmenį įpaveldinimas galėtų vaidinti branduolinių objektų eksploatavimo nutraukimo procese, pavyzdžiui, pasiūlant naujus saugotinos medžiagos tipus ir kategorijas archyvams, kurie yra kuriami siekiant palengvinti būsimą branduolinių atliekų valdymą. Trečia, projektas suteiks tarptautinį kontekstą vietinėms ir nacionalinėms atominio kultūros paveldo kūrimo veikloms sukuriant platformą, kurioje suinteresuotosios šalys galės dalintis savo patirtimi ir formuoti būsimą šios srities mokslinių tyrimų ir praktikos darbotvarkę kartu su akademiniais tyrėjais. Svarbiausius projekto „NuSPACES“ rezultatus sudarys nauja empirinė medžiagą, akademinės publikacijos, tarptautinių seminarų ciklas ir ataskaita, nubrėžianti atominio kultūros paveldo išsaugojimo gaires.

Projektą koordinuojanti Kingstono universiteto mokslininkė doc. dr. Eglė Rindzevičiūtė jau ne vienerius metus tyrinėja atominio kultūros paveldo objektus ir vietoves. Ankstesnio jos vadovauto projekto „Nuclear Cultural Heritage: From Knowledge to Practice“ (2018-2021) rezultatu tapo pirmasis konceptualus šios srities dokumentas „Atominės kultūros paveldo manifestas“, kurį 2019 m. Turse (Škotija) pasirašė tarptautinė mokslininkų ir paveldo praktikų grupė. Pasak Rindzevičiūtės, projektas „NuSPACES“ apjungs dvi skirtingas sritis – branduolinės pramonės valdymą ir kultūros paveldo politiką, siekiant išsaugoti politiškai ir fiziškai sudėtingą praeities palikimą ateities kartoms.

„Dar reikia apibrėžti paties termino „atominis kultūros paveldas“ reikšmę. Ar jis turėtų apimti tiesiog įdomius daiktus, ar tapti paskata nagrinėti labai sudėtingą, sunkią praeitį, pavyzdžiui, Šaltojo karo istoriją? Manau, tai yra būdas apmąstyti industrinės modernybės istoriją ir visas negatyvias jos pasekmes – vietovėse, kuriose įsikūrę daugybė žmonių, kurios yra stipriai užterštos ir jas bus labai brangu išvalyti. Kas nutinka toms teritorijoms, kai jos uždaromos?“, – klausia Rindzevičiūtė. – „Kultūros paveldo perspektyva leidžia iškelti visai kitus klausimus apie šių labai sudėtingų erdvių, kuriose susipina technologiniai, aplinkosauginiai, socialiniai ir politiniai aspektai, reikšmes ir vertes. Bendras tikslas yra pasitelkti paveldo požiūrį siekiant atverti naujas galimybes vietos, nacionalinei ir globalinei gerovei.“

Projekto lietuviškai daliai vadovaujanti VDU Menų fakulteto mokslininkė doc. dr. Linara Dovydaitytė pastaraisiais metais tyrinėja Ignalinos atominės elektrinės kultūrines reprezentacijas ir įpaveldinimo galimybes. Šiuo metu kartu su kolegomis iš projekto „Ignalinos atominės elektrinės regiono branduolinio edukacinio turizmo plėtojimo didaktinės technologijos (EDUATOM)“ (2018-2021) ji kuria virtualų atominio turizmo maršrutą, skirtą Ignalinos AE ir Visagino istorijai. Pasak Dovydaitytės, nuo pat pradžių branduolinis mokslas ir pramonė formavosi ne tik kaip techno-politinis, bet ir kaip kultūrinis reiškinys. „Nebeveikianti Ignalinos AE ir buvęs atominis miestas Visaginas jau keletą dešimtmečių vilioja menininkus ir tyrėjus, o čia filmuotas pasaulinio garso sulaukęs HBO serialas „Černobylis“ (2019) pritraukė turistų srautus. Galima sakyti, Ignalinos AE iš branduolinio objekto virsta įdomiu atominės vaizduotės fenomenu.“ – teigia Dovydaitytė. – „Tačiau Lietuvoje branduolinė pramonė yra nevienaprasmis, prieštaringas sovietmečio palikimas, kurį galima labai skirtingai interpretuoti. Branduolinės fizikos ar inžinerijos požiūriu tai gali būti pasakojimas apie mokslo pažangą ir technologinius pasiekimus, tautinio išsivadavimo ir aplinkosauginės kritikos perspektyvoje – kolonijinio išnaudojimo pavyzdys. Projekto metu tyrinėsime skirtingas įvairių suinteresuotų grupių nuomones apie tai, kas yra atominis kultūros paveldas kaip teigiamos ir neigiamos istorinės patirties išraiška. Labai svarbu, kad jau vykstantys Ignalinos AE įpaveldinimo procesai bus analizuojami tarptautiniame kontekste, kas suteiks platesnę kritinę perspektyvą ir galbūt naujų impulsų praktinei veiklai“.

Projektui „Branduolinės erdvės: atominio kultūros paveldo bendruomenės, materialumai ir vietovės (NuSpaces)“ finansavimą skyrė Lietuvos mokslo taryba (LMTLT), sutarties Nr. S-JPIKP-21-1, pagal Jungtinio programavimo iniciatyvą „Kultūros paveldas ir globaliniai pokyčiai – nauji iššūkiai Europai“.

Plačiau apie projektą:

https://www.heritageresearch-hub.eu/project/nuspaces/