Menininkės ir tyrėjos Geistės Marijos Kinčinaitytės paskaita

Spalio 22 d., penktadienį, 10:00-11:30 val. kviečiame dalyvauti nuotolinėje menininkės ir tyrėjos Geistės Marijos Kinčinaitytės paskaitoje. Kūrėja, šiuo metu studijuojanti Kembridžo universiteto kino ir ekrano studijų doktorantūroje, aptars fotografijos ir video instaliacijos praktiką kaip aktyvius kritinio mąstymo įrankius jos kūryboje. Prisistatymo metu bus rodoma ir aptariama video esė Telkinys / The Pool (2020) bei ankstesnis fotografijos projektas Tu priklausai man / You Belong to Me (2014-). Menininkės kūryba pagrįsta susidūrimais su nejaukos reiškiniu, kurį galima suprasti tiek kaip iškritimą iš komforto zonos (savęs suvokimo, žmogiškumo, įprastumo, savo vietos ar aplinkos), tiek kaip jautrumą dar neatpažintam buvimui.

Daugiau apie menininkę galite sužinoti apsilankę jos asmeninėje Interneto svetainėje: https://geistekincinaityte.com/

Nuorodą prisijungimui prie paskaitos: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGZlMDNkNTUtNzRhMC00NGQ4LWJmYTItZGZlMjBiODY1YWE4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2210701389-4f5b-4078-baea-209e39c6210e%22%2c%22Oid%22%3a%2229b51a45-66b0-484e-9f3b-b3add3f29ffd%22%7d