VDU bus įkurtas Kūrybinių ir kultūrinių inovacijų kompetencijos centras

Bendradarbiaujant su italų mokslininkais ir sekant Australijos, D. Britanijos ir kitų šalių pavyzdžiu, Lietuvoje bus steigiamas pirmasis Kūrybinių ir kultūrinių inovacijų kompetencijos centras – Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) laimėjo šio centro kūrimui skirtą Europos Komisijos (EK) remiamą projektą, finansuojamą pagal Europos tyrimų ir inovacijų programą „Horizon 2020“.

Mokslininkų teigimu, kultūros ir kūrybos industrijų sektorius yra visuotinai atpažįstamas kaip turintis milžinišką reikšmę tiek vietinei, tiek globaliai ekonomikai – neseniai UNESCO paskelbtoje apžvalgoje rašoma, jog kultūrinių ir kūrybinių industrijų pajamos pasaulyje šiandien siekia net 2,2 trilijono JAV dolerių, tai yra, daugiau nei Indijos BVP bei viso pasaulio telekomunikacijų sektoriaus įplaukos. Praėjusiais metais D. Britanijos valdžia paskelbė, jog kūrybinių industrijų vertė siekia 10 mln. svarų per valandą. Vis dėlto, visuomenėje kultūros ir kūrybos industrijų svarba dažnai nėra tinkamai įvertinta – šio sektoriaus suvokimas yra daugialypis ir sunkiai apibrėžiamas.

Jurate-Tutlyte-Remis-Scerbauskas2016-July-13FOTO8769

„Tai ne vien menas, ne vien kultūra, ne vien verslas, tai netgi ne dar viena klasikinė pramonės šaka ar nauja technologija. Šis sektorius sujungia visus šiuos laukus naujoje realybėje, kurią ypač svarbu analizuoti iš skirtingų pozicijų, įvertinant besikeičiančius kultūros, meno, ekonomikos, komunikacijų, technologinius ir socialinius faktorius. Kartu tai yra vienas imliausių laukų inovacijoms rastis ar jas kaupti“, – sako viena iš kompetencijos centro projekto rengėjų, VDU Menotyros katedros docentė Jūratė Tutlytė.

Britų taryba apibrėžia kūrybines ir kultūrines industrijas kaip sandūrą tarp meno, kultūros, verslo ir technologijų: joms priskiriama reklama, architektūra, spauda, televizija, radijas, dizainas, mada, muzika, kinas, meno ir antikvarinių daiktų rinka, scenos menai, amatai, kompiuteriniai žaidimai, programinė įranga. Šių sričių varomoji jėga yra talentingi „kūrybinės klasės“ atstovai: dizaineriai, menininkai, intelektualai, skatinantys inovacijas, miesto plėtrą, kūrybinių centrų ir tinklų kūrimą, socialinį ir kultūrinį miestų ir regionų vystymąsi.

Gintautas-Mazeikis-Jono-Petronio-DSC_1694

Pasak filosofo, VDU Filosofijos ir socialinės teorijos katedros vedėjo, profesoriaus Gintauto Mažeikio, naujasis kompetencijos centras sieks skatinti dalyvavimo kultūrą Lietuvoje – bendrų novatoriškų sprendimų čia ieškos skirtingų sričių atstovai. „Centro pagrindinis tikslas – suvienyti kūrybinių industrijų tyrėjus, kūrėjus ir verslininkus tam, kad jiems bendradarbiaujant būtų skatinamos įvairios inovacijos ir pažanga“, – paaiškino prof. G. Mažeikis.

Doc. J. Tutlytės teigimu, steigiant kompetencijos centrą bus remiamasi analogiškų įstaigų pavyzdžiais pasaulyje – tokie centrai tampa reikšmingais mokslo ir žinių skleidėjais, politikos formuotojais. „Vienas ryškiausių šios srities švyturių – Kūrybinių industrijų ir inovacijų kompetencijos centras Autralijoje, tarp kurio tyrėjų yra tokie įtakingi kultūros ekonomikos įtvirtintojai, kaip Stuart Cunningham, John Hartley. Europoje, ypač D. Britanijoje, Skandinavijoje, tokie centrai yra labiau kūrybiniai klasteriai, federaliniai valdžios centrai, mediatoriai, užtikrinantys informacijos sklaidą, vykdantys konsultacijų, įtinklinimo paslaugas kultūros ir kūrybos industrijų veikėjams, padedantys įsitvirtinti tarptautinėje rinkoje“, – pasakoja menotyrininkė.

Būsimas VDU Kūrybinių ir kultūrinių inovacijų kompetencijos centras Lietuvoje sieks spartinti mokslinius tyrimus, skatinti kultūros ir kūrybos atstovų inovacijas, bendradarbiavimą, verslumą, įtraukią dalyvavimo kultūrą.

Centro parengimui skirtas projektas yra finansuojamas pagal Europos tyrimų ir inovacijų programą „Horizon 2020“. Šis projektas yra vienas iš penkių, kuriuos Lietuva pateikė Europos Komisijos finansavimui, tačiau komisija patvirtino du – VDU vadovauja pirmajam iš jų, skirtam kompetencijos centrui, ir dalyvauja antrajame, kurį inicijavo taip pat Kauno aukštosios mokyklos. Kompetencijos centro projektą VDU rengia kartu su Milano politechnikos universitetu ir Kauno technologijos universitetu.