Kviečiame studijuoti atnaujintoje programoje „Menų istorija, kritika ir medijos“

VDU Menų fakultetas kviečia studijuoti atnaujintoje menotyros krypties bakalauro studijų programoje Menų istorija, kritika ir medijos. Kaip teigia programos rengėjai, atnaujinant programą atsižvelgta į vis didėjančią medijų įtaką šiuolaikinei visuomenei, kultūrai ir menui bei komunikacijos procesams. Menotyrininkui veikiančiam meno istorijos, kritikos ir meno kuravimo lauke visais laikais buvo svarbu gebėti ne tik analizuoti, kritikuoti, interpretuoti ir vertinti meną, bet ir bendrauti su skirtingomis auditorijomis, pristatyti ir aiškinti meno procesus plačiajai visuomenei. Šiuolaikiniai mediatizacijos procesai skatina menų studijose dar didesnį dėmesį skirti menotyrininko gebėjimams efektyviai komunikuoti ir pasiekti skirtingas žiūrovų, publikos grupes pasitelkiant naująsias medijas bei žiniasklaidos kanalus. Todėl į šios programos turinį įtraukti tokie nauji dalykai kaip Menų komunikacija ir medijosMenų projektaiMenotyros kalba ir komunikacijaAuditorijų plėtraMeno kuratorystė.

Nuo 1993 metų Menų fakultete vykdomos menotyros studijos panašaus pobūdžio studijų programų tarpe išsiskiria integruotu požiūriu į meną, kuomet studentams yra suteikiamos pamatinės žinios apie skirtingas meno rūšis (architektūros, dailės, fotografijos, kino, teatro, šokio), supažindinama su kompleksine meno raida, mokoma analizuoti, kritikuoti, vertinti meną, organizuoti ir kuruoti meno projektus. Studijų metu studentai skatinami praktiškai taikyti teorines menotyros žinias, išmėginti įvairius šiuolaikinio menotyrininko vaidmenis: nuo meno istoriko ar kritiko iki parodų kuratoriaus ar kultūros renginių organizatoriaus, nuo žiniasklaidos darbuotojo iki muziejininko ar meno edukatoriaus.

Atnaujinant esamus studijų programos Menų istorija, kritika ir medijos dalykus siekta išryškinti medijų svarbą meno komunikacijos ir mediacijos procese, mokyti kaip turinį (pvz. meno istorijos ar kritikos tekstą) perteikti pasitelkiant skirtingas medijas: nuo tradicinės žiniasklaidos (televizija, radijas, spauda) iki šiuolaikinių skaitmeninių komunikacinių technologijų (internetas, socialiniai tinklai, platformos, kompiuterinės programos). 

Nuolatinė studijų kokybės priežiūra, programoje dėstančių skirtingų meno sričių, meno istorijos, kritikos ir komunikacijos bei medijų specialistų lygis ir bendradarbiavimas su socialiniais partneriais užtikrina, kad baigę šią programą studentai gebės suvokti bendrąją meno raidą, įvairių meno rūšių ryšius, bendruosius dėsningumus ir mediacijos būdus, mokės ne tik tirti, vertinti ir pristatyti meno objektus bei kultūros reiškinius lokaliame ir tarptautiniame kontekste, bet ir inicijuoti, organizuoti meno, komunikacijos ir edukacijos projektus, bendrauti ir bendradarbiauti įvairiais kultūros procesų lygmenimis. Pasak programos vadovės doc. Rūtos Mažeikienės ir dabar programos absolventai sėkmingai dirba dailės, teatro ir kino įstaigose, fonduose, festivaliuose, muziejuose, įvairių bendruomenių kultūros centruose, bendradarbiauja kultūros srities žiniasklaidoje, o įgiję naujas kompetencijas jie galės dar efektyviau veikti meno ir kultūros komunikacijos srityje, bendrauti su auditorijomis ir tikslinėmis grupėmis, pasitelkiant naujųjų medijų kanalus, produktus bei platformas, vykdyti inovatyvią meno ir kultūros sklaidą.

Atnaujinta studijų programa