Kultūros viceministre paskirta menotyrininkė, paminklosaugininkė, Menų fakulteto dėstytoja dr. Ingrida Veliutė

Tomo Pabedinsko nuotrauka

Pirmadienį darbą pradėjo ministro Mindaugo Kvietkausko paskirta kultūros viceministrė Ingrida Veliutė. Jos atsakomybės sritys – kultūros paveldo ir atminties institucijų politikos, kultūros turinio skaitmeninimo ir sklaidos klausimai.

Menotyrininkė, paveldo tyrinėtoja, humanitarinių mokslų daktarė I. Veliutė buvo Vytauto Didžiojo universiteto Menų fakulteto dėstytoja ir mokslo darbuotoja, taip pat dėstė Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultete, yra vadovavusi Kauno miesto muziejaus Pilies skyriui. Viceministrė iki paskyrimo buvo Lietuvos kultūros tarybos nare, Tarptautinės paminklų ir paveldo vietovių tarybos (ICOMOS) Lietuvos nacionalinio komiteto viceprezidente.

Ingrida Veliutė – trečioji M. Kvietkausko paskirta viceministrė. Kultūros viceministrė Gintautė Žemaitytė kuruoja profesionalaus meno ir kultūros edukacijos klausimus, o kultūros viceministrė Regina Jaskelevičienė – visuomenės informavimo, autorių teisių politikos, Europos Sąjungos ir valstybės investicijų kultūros srityje koordinavimo klausimus.