Konkursas vardinei Viktoro Kuprevičiaus stipendijai gauti

Vytauto Didžiojo universitetas skelbia kasmetinį konkursą vardinei kompozitoriaus Viktoro Kuprevičiaus stipendijai gauti.

Stipendija skiriama Vytauto Didžiojo universiteto Menų, Humanitarinių mokslų, Katalikų teologijos fakultetų ir Muzikos akademijos magistrantūros studijų studentams. Ja siekiama paskatinti Lietuvos, o ypač Kauno, tarpukario ir sovietmečio kultūros tyrinėjimus. Vienkartinės stipendijos dydis – 500 €. Pernai ši stipendija buvo įteikta Menų fakulteto Teatrologijos ir scenos menų vadybos magistrantei Giedrei Ravaitytei už baigiamąjį bakalauro darbą „Etienne’o Decroux draminės pantomimos samprata ir jos atspindžiai Modrio Tenisono pantomimos trupės veikloje” ir Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto Skandinavijos ir Baltijos šalių studijų programos magistrantui Evaldui Cydzikui už bakalauro darbą „Kauno ir Raumos miestų medinės architektūros išsaugojimo patirtys”.

Reikalavimai pretendentams:

  • Konkurse gali dalyvauti magistrantūros studijų studentas(ė), parašęs bakalauro darbą iš Lietuvos, o ypač Kauno, tarpukario ar sovietmečio meno, kultūros ir istorijos, bei tęsiantis tos pačios tematikos Prioritetas teikiamas Kauno miesto kultūrologiniams tyrimams.
  • Stipendiatas(-ė) turi būti gerai besimokantis, aktyviai dalyvaujantis kultūrinėje ir meninėje veikloje.

Dokumentų priėmimas:

Pretendentai į kompozitoriaus Viktoro Kuprevičiaus stipendiją
iki 2017 metų  lapkričio 3 d. turi pateikti:

  • Bakalauro darbą (po komisijos posėdžio darbai bus grąžinti);
  • Studijų pažymą;
  • I kurso magistrantai pristato bakalauro studijų akademinės pažymos kopiją;
  • II kurso magistrantai pristato magistrantūros pirmo kurso akademinę pažymą.

Dokumentus priima MF referentė Aida Semaškienė
Menų fakultete, Muitinės g. 7, 102 kab.
Informacija teikiama: tel. (8-37) 327878 , el. paštas: aida.semaskiene@vdu.lt

Apie stipendiją

Nuo 2003 m. Viktoro Kuprevičiaus vardo stipendija kasmet skiriama vienam gabiam ir darbščiam VDU Menų, Humanitarinių mokslų arba Katalikų teologijos fakulteto magistrantui, tiriančiam Lietuvos, o ypač Kauno, tarpukario ir sovietmečio kultūrą. Šios stipendijos steigėjas – V. Kuprevičiaus sūnus, kompozitorius prof. Giedrius Kuprevičius.

Apie V. Kuprevičių

Viktoras Kuprevičius (1901–1992) – Lietuvos kompozitorius, nusipelnęs meno veikėjas, Kauno miesto Garbės pilietis, Kauno kariliono atkūrėjas ir ilgametis atlikėjas. Tarpukario laikotarpiu dirbo Vytauto Didžiojo kultūros muziejuje, kartu su Pauliumi Galaune organizavo liaudies meno tyrimų ekspedicijas ir pats asmeniškai jose dalyvavo.