J. STANIŠKYTĖ IŠRINKTA Į ES MOKSLO PROGRAMOS CHANSE KOMITETĄ

 

MF dekanė Jurgita Staniškytė išrinkta į CHANSE (angl. Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe) programos komitetą. CHANSE – tai humanitarinių ir socialinių mokslų bendradarbiavimo platforma, bendroms veikloms ir tyrimams jungianti 27 mokslo organizacijas iš 27 šalių.

CHANSE iniciatyva apjungia dviejų humanitarinių ir socialinių mokslų sritims Europos sąjungos erdvėje atstovaujančių organizacijų – Humanitarinių mokslų Europos tyrimų erdvėje tinklo HERA ir socialinių mokslų tyrimams Europoje skirtos finansuoti programos NORFACE pajėgas. CHANSE programos komitetą sudaro dvylika mokslininkų, kuriuos delegavo programos dalininkės HERA ir NORFACE. Komitete dirba mokslininkai iš Belgijos, Čekijos, Estijos, Jungtinės Karalystės, Islandijos, Lenkijos, Norvegijos, Olandijos, Prancūzijos, Slovėnijos, Švedijos universitetų ir mokslo agentūrų.

CHANSE rėmuose pradėti vykdyti 26 Europos humanitarinių ir socialinių mokslų bendradarbiavimo projektai, skirti socialinės ir kultūrinės dinamikos skaitmeniniame amžiuje tyrimams, trys jų – su Lietuvos mokslininkais ir mokslo institucijomis. CHANSE projektai vykdomi dviejuose tematikose: Kultūros transformacijos skaitmeniniame amžiuje (angl. Cultural Transformations in the Digital Age) ir Skaitmeninimas ir socialinė transformacija (angl. Digitalisation and Social Transformation). Daugiau informacijos apie CHANSE