Įvyko projekto Localise tiriamoji kelionė

Birželio 19 – 26 dienomis vyko antroji programos Leonardo da Vinci projekto Localise tiriamoji kelionė (mokslo tiriamoji išvyka kaip tyrimo, mokymosi ir praktikos modelis kultūros animacijos ir darbo su bendruomenėmis profesiniame lavinime) suorganizuota Lietuvoje ir kuri savaitei subūrė dalyvius iš Jungtinės Karalystės, Lenkijos bei Lietuvos. Projekte dalyvauja 3 akademinės institucijos: Vytauto Didžiojo universiteto Menų fakultetas, Varšuvos universiteto Lenkų kultūros institutas ir Stafordširo universiteto Menų fakulteto Kūrybinių bendruomenių grupė.

Dalyviai (6 britai, 6 lenkės ir 5 lietuvės), pagal sudarytą planą, per minėtą savaitę aplankė bendruomeniniu ir kultūriniu požiūriu svarbias įstaigas, organizacijas, buvo suorganizuoti susitikimai su menininkais, kurie noriai pristatė savo veiklas bei diskutavo su projekto dalyviais, dalyviams buvo rengiamos kūrybinės dirbtuvės. Pagal sudarytą tiriamosios kelionės maršrutą, tarpregioniniai tyrėjai aplankė Kauną, Vilkiją, Birštoną, Alytų, Druskininkus ir Vilnių.

Kelionės metu vykęs tarpkultūrinis dialogas leido pažinti skirtumus ir panašumus, esančius visų trijų šalių kultūrinėje ir bendruomeninėje plotmėje. Įspūdį trišalio projekto šalių atstovams paliko Kaune aplankytas jaunimo centras „Vartai“, įvykęs susitikimas Birštono kultūros centre su veikliu bei charizmatišku centro direktoriumi Zigmu Vileikiu, Alytuje – su menininku Redu Diržiu, Druskininkuose jie susipažino su menininkais Aukse Petruliene, Jūrate Kazakevičiūte, Virginijum Sutkum. Vilniuje aplankytame „Nacionaliniame socialinės integracijos institute“ užsieniečiai buvo supažindinti su daugeliu projektų, kuriuos veiklūs instituto nariai ir savanoriai vykdė, vykdo ir ateityje įvykdys.

Savaitės pabaigoje įvyko galutinis kelionės aptarimas, kurio metu dalyviai išsakė savo lūkesčius, kiek jie pasiteisino, kas buvo netikėta, ko buvo tikėtasi, tačiau neteko patirti. Tokiu būdu surinkta informacija naudinga rengiant būsimas mokslo tiriamąsias išvykas (artimiausios planuojamos išvykos: lapkritį – Lenkijoje, sausį – Jungtinėje Karalystėje).

Daugiau informacijos apie įvykusią mokslinę tiriamąją išvyką bei projektą: www.localise-project.eu