Įvyko medijų meno dienos Kaune

Gegužės 3–26 dienomis Kaune, Vytauto Didžiojo universiteto Menų galerijoje „101“, veikė tarptautinis medijų meno festivalis Medijų dienos. Anot renginio organizatorių ir kuratorių (Laimos Penekaitės, Rimanto Plungės, Tomo Pabedinsko, Remigijaus Venckaus, Romualdo Požerskio), festivalio tikslas – plėtoti Kaune eksperimentinio pobūdžio medijų menus, visuomenę supažindinti su šiuolaikinio meno naujovėmis ir suformuoti pasirodymų areną, skirtą šių meno formų studentams. Festivalis neapsiribojo VDU Menų fakulteto Šiuolaikinių menų katedroje rengiamų Naujųjų medijų meno specialistų kūrybos pristatymu. Taip pat dalyvavo kūrėjai iš Talino dailės akademijos (Estija), Norvičo universiteto meno koledžo (Didžioji Britanija), Nebraskos universiteto Omahoje Meno ir meno istorijos padalinio (JAV). Kuratorių iniciatyvą rėmė ir VDU.

Parodoje buvo demonstruojama studentų ir dėstytojų kūryba. Tokie bendri profesionalų ir pradedančiųjų kūrybos pristatymai vertingi ne tiek akademinei sistemai, bet studentams. Tokiu būdu suteikiamos galimybės eksperimentuoti ir išbandyti save. Išryškėja dar vienas siekinys – visuomenę supažindinti su šiuolaikinių medijų meno tendencijomis, išblaškyti abrakadabrišką, baimingą ir nepatiklų požiūrį į medijas.

Gegužės 3 d. 17 val. festivalis startavo paroda „Eksperimentinės erdvės“, sutraukusia gausų būrį žiūrovų. Ekspozicija buvo sudaryta iš VDU Menų fakulteto Šiuolaikinių menų katedros studentų ir dėstytojų darbų. Parodos atidarymą lydėjo du performansai. Juose buvo jungiamos technologijos ir žmogaus kūnas, akcentuojami socialiai angažuoti meniniai atlikėjų veiksmai. Kūrinys tikriausiai gimė dėl liberalios akademinės aplinkos. Anot Tomo Pabedinsko, sudariusio parodos ekspoziciją, siekta atrinkti ne tik aukštos techninės ir meninės kokybės darbus, bet ir suteikti jauniesiems kūrėjams laisvę eksperimentuoti, pristatyti kūrybą viešai, įvertinti ją platesniame kontekste ir tobulėti.

Per parodos atidarymą jaunieji kūrėjai atliko performansą „Duokite menininkui laisvę“. Čia buvo naudojamas baltas permatomas kubas. Jo viduje judėjo penki žmonės. Šie simboliniai judesiai demonstravo norą ištrūkti iš stereotipų sukaustytos tikrovės, praplėsti dabartinės kultūros kvestionavimo galimybes. Čia kūnas turėtų būti suvokiamas kaip pagrindinė medija, lemianti norą atrasti ir suformuoti savąjį aš. Anot autorių, kūrinys byloja apie mūsų norą ištrūkti iš savo susikurtos saugumo zonos. Kūrinys –­ bendras veiksmas, nukreiptas prieš pavojingas ribas, kliudančias jauno kūrėjo saviraiškai ir nenumaldomam, vitališkam kūrybinės laisvės siekiui.

Kito performanso „Test“ autoriai domisi garso menu ir šio meno sinteze su kitomis raiškos formomis. Kuriant performansą, buvo sujungti keli muzikos stiliai – ambient (daugiausia dėmesio skiriant tembro garsų savybėms, siekta sukelti atmosferos vizualumo iliuzijas), glitch (šiai elektroninės muzikos atmainai būdingas sąmoningas garso trukdžio ir broko efektų naudojimas). Kūrinio estetika siejasi su sąmoninga jo kokybės „mažinimo“ idėja. Čia nepageidaujamas garsas tampa privalumu, estetine norma. Menininkai čia rėmėsi garso dizaino, tam tikrais fizikos dėsniais. Kompiuterinės grafikos vaizdai buvo tiesiogiai nulemti garso pokyčių, pagal kuriuos buvo kuriamas abstraktus šokis. Šis kūrinys tapo įdomia mokslo ir meno jungtimi. Autoriai teigia: tik laisvi ir drąsūs kūno judesiai, kompoziciniai kitimai suteikia papildomos vertės medijų technologijoms ir jų galimybėms.

Festivalis vyko ir kitose erdvėse. Gegužės 16–17 d. universiteto rektorato pastate (K. Donelaičio g. 58) demonstruota studentų vaizdo instaliacija „Sapnas“. Ji teikė galimybę atmerktomis akimis pažvelgti į padrikus sapnus, be siužeto ar scenarijaus. Kiekvienas pro šalį praeinantis akademinės bendruomenės narys galėjo prisėdęs ant raudono fotelio atversti galvą ir žiūrėti – skaityti sapnus, eksponuojamus reprezentacinės salės lubose. Nors sapnai visuomet kyla iš pasąmonės gelmių, jie unikalūs, bet kūrinys leido žiūrovui čia aptikti ir savojo sapno atgarsių.

Gegužės 20 d. prof. dr. Gintauto Mažeikio kabinete, Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto Socialinės ir politinės teorijos katedroje, buvo įrengta kita videoinstaliacija. Trijų vaizdo kanalų instaliacija veikė kaip priemonė, leidžianti kvestionuoti žiūrėjimo aktą. Autoriai klausė: kas ir ką stebi? Žiūrovas įtraukiamas į nepatogią situaciją. Jis paklaidinamas ant sienų eksponuojamuose vaizdiniuose ir realioje kabineto erdvėje. Buvusi įprasta, darbui skirta aplinka virto patraukliu eksponatu. Kiekvienas, užėjęs į profesoriaus kabinetą, galėjo susitikti su kūrinio autoriais ir su jais padiskutuoti apie meną.

Festivalį lydėjo dvi tarptautinės videomeno kūrinių peržiūros (gegužės 11 ir 18 d.), surengtos Kauno fotografijos galerijoje. Antrojoje peržiūroje studentai pristatė festivaliui kurtą vaidybinį filmą „Miesto randai“. Režisierius ir scenarijaus autorius – Paulius Jonikas. Kaip sako autorius, jo kūrinys – trumpametražis neo-noir filmas, kuriame kalbama apie tai, kaip miesto gatvėje buvo nužudytas Donų mafijos vadeiva Žygintas Ploja. Toks įvykis sukiršina dvi stambias gangsterių grupuotes. Nusamdytas detektyvas turi išsiaiškinti, kas ir kodėl tai padarė. Filmas kupinas įtampos, specialiųjų efektų ir siužeto vingių. Kūrinys studentų sukurtas savarankiškai.

Festivalį lydėjo įvairios paskaitos. Gegužės 4 d. fotomenininkas Romualdas Požerskis pristatė savo kūrybą, kurioje galime išskirti kelias tendencijas: keliones po socialinę Lietuvos erdvę ir moters kūno interpretacijas. Šios dvi linijos susipynė fotografijų cikle ir to paties pavadinimo albume „Degantis žmogus“. Festivalyje viešėjo garbės svečias, menininkas Stasys Eidrigevičius. Gegužės 11 d. surengtoje jo paskaitoje miesto bendruomenė buvo supažindinta su šio menininko kūryba: apžvelgti ankstyvieji kūrybos etapai, šeimos genealogija ir santykis su savąja žeme atsivėrė kaip aktyvūs elementai, lėmę ir kūrybinio braižo pobūdį.

Gegužės 12 d. Rimantas Plungė susirinkusiuosius supažindino su šiuolaikinėmis medijomis ir jų formuojamais regimais ir įsivaizduojamais arba numanomais landšaftais (landšaftą šiuo atveju reikėtų suvokti kaip kodą arba metaforą). Jo pranešimo temai buvo artima ir Tomo Pabedinsko paskaita, surengta gegužės 26 dieną. Čia kalbėta apie fotografijos mediją. Paskaitose minėtas ir mėgėjiško kino diskursas (Remigijaus Venckaus paskaita gegužės 25 d.). Gegužės 17 d. G. Mažeikis menininkų auditorijai pasakojo apie tai, kaip šiuolaikinėje kultūroje veikia vizualumas ir kaip jis atsiveria lyg tam tikra geismų ir fantazijų schema.

Gegužės 25 d. festivalį užbaigė paroda „Refleksijos“. Ji reziumuoja ne tik VDU Menų fakulteto Šiuolaikinių menų katedros studentų pastarųjų metų kūrybą, bet ir demonstruoja katedros dėstytojų pedagoginį potencialą. Paroda –­ nevienalytis reiškinys, nes čia vienoje erdvėje eksponuoti ir kitą kultūrinę patirtį sukaupusių amerikiečių, estų, britų studentų kūriniai. Marga ekspozicija vertė susimąstyti, kas yra refleksija ir kas reflektuojama. Gyvename medijų klestėjimo laikais. Informacinis srautas atakuoja kiekvieną. Tai skaido ir verčia tarsi iš naujo „surinkti“ mūsų tapatybes. Todėl parodoje gausu eksperimentinių kūrinių. Studentų kūrybą reikėjo suvokti ir vertinti geranoriškai, turint omenyje dar tik besiformuojančius įgūdžius, negausią patirtį. Festivalio eiga ir atskiri jo renginiai parodė, kad medijos egzistuoja kaip gyvas ir tampriai susijęs su gyvenamąja aplinka reiškinys. Medijų, kaip kalbos arba kalbėjimo būdo, atradimas parodinėse erdvėse eksponuojamus kūrinius verčia suvokti kaip mūsų kasdienės aplinkos atspindžius, perkeltus į aukštesnį būvį, virtusius tam tikrais apibendrinimais, o kalbą – kaip instrumentą, skirtą ne vien komunikuoti. Medijos keičia savosios aplinkos suvokimą, reprezentuoja save kaip kūrėjo individualios sąmonės patirties analogą.

Festivalio idėja gimė iš aktyvios VDU dėstytojų (Aritonės ir Rimanto Plungių, Remigijaus Venckaus) medijų meno edukacinės, kuratorinės veiklos. Per pastaruosius dvejus metus jie surengė tris tokio pobūdžio renginius Vilniuje, Kaune, Telšiuose, patys tapo jų dalyviais. Ši veikla sulaukė nemažo žiūrovų dėmesio iš VDU bendruomenės. Kultūros renginių dalyviai, jauni ir pradedantieji meno kūrėjai stokoja žinių apie medijų menus. Šis festivalis kaip tik ir yra nauja, universiteto erdvėje „šiltnamio sąlygomis“ veikianti erdvė, skirta šioms spragoms užpildyti.

Remigijus