Įteiktos Viktoro Kuprevičiaus vardinės stipendijos

Lapkričio 30 d. VDU rektorato metu Menų fakulteto Teatrologijos ir scenos menų vadybos studijų programos I kurso magistrantei Giedrei Ravaitytei ir Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto Skandinavijos ir Baltijos šalių studijų programos II kurso magistrantui Evaldui Cydzikui buvo įteiktos vardinės kompozitoriaus Viktoro Kuprevičiaus stipendijos.

Stipendijos studentams suteiktos už bakalauro diplominį darbą „Etienne’o Decroux draminės pantomimos samprata ir jos atspindžiai Modrio Tenisono pantomimos trupės veikloje” vadovė doc. dr. Rūta Mažeikienė (G. Ravaitytė) ir už bakalauro diplominį darbą „Kauno ir Raumos miestų medinės architektūros išsaugojimo patirtys” vadovė doc. dr. Laimutė Anglickienė (E. Cydzikas). Stipendijas ir diplomą konkurso nugalėtojams įteikė Viktoro Kuprevičiaus stipendijos steigėjas ir mecenatas kompozitorius prof. Giedrius Kuprevičius.

Apie stipendiją

Nuo 2003 m. Viktoro Kuprevičiaus vardo stipendija kasmet skiriama vienam gabiam ir darbščiam VDU Menų, Humanitarinių mokslų, Katalikų teologijos fakulteto arba Muzikos akademijos magistrantui, tiriančiam Lietuvos, o ypač Kauno, tarpukario ir sovietmečio kultūrą.

Šios stipendijos steigėjas – V. Kuprevičiaus sūnus, kompozitorius prof. Giedrius Kuprevičius.

Apie V. Kuprevičių

Viktoras Kuprevičius (1901–1992) – Lietuvos kompozitorius, nusipelnęs meno veikėjas, Kauno miesto Garbės pilietis, Kauno kariliono atkūrėjas ir ilgametis atlikėjas. Tarpukario laikotarpiu dirbo Vytauto Didžiojo kultūros muziejuje, kartu su Pauliumi Galaune organizavo liaudies meno tyrimų ekspedicijas ir pats asmeniškai jose dalyvavo. Viktoro Kuprevičiaus vardu pavadinta viena Kauno pagrindinė mokykla.