Įteiktos Broniaus Vaškelio vardinės stipendijos

Lapkričio 30 d. Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) rektorato posėdžio metu universiteto studentams už jų mokslinius darbus ir veiklą universitete buvo įteiktos vardinės stipendijos.

Rektorato metu, VDU rektorius prof. Juozas Augutis pasveikino ir VDU įsteigtos buvusio universiteto rektoriaus, VDU garbės profesoriaus Broniaus Vaškelio vardinės stipendijos laureates. Vaškelio vardinės stipendijos įteiktos VDU MF Teatrologijos katedros, Teatrologija ir scenos menų vadybos I kurso magistrantūros studentėms: Elvinai Baužaitei, Urtei Grigaliūnaitei ir  Kristinai Apanavičiūtei bei Humanitarinių mokslų fakulteto Lituanistikos katedros, Literatūros ir spaudos II bakalauro kurso studentei Andrėjai Liudžiūtei.

Rektoriaus B. Vaškelio stipendija dalimis yra skiriama Menų fakulteto Teatrologijos katedros ir Humanitarinių mokslų fakulteto Lituanistikos katedros bakalauro (II-IV kurso), magistrantūros arba doktorantūros studijų studentams.