Išleista prof. dr. Raimondos Simanaitienės knyga „Piešiame Pelėdų kalne”

Nuotr. Matas Gineika

Nesenai pasirodė Vytauto Didžiojo Universiteto Menotyros katedros dėstytojos, dizaino tyrėjos bei parodų kuratorės, prof. dr. Raimondos Simanaitienės knyga „Piešiame Pelėdų kalne”.
Autorė apie savo kyngą mano, jog:
„Neabejoju, kad labiausiai ši knyga suintriguos dviejų kategorijų skaitytojus. Tai – piešimo dalyko mylėtojus, neabejingus tiek istoriniam, tiek šiuolaikiniam piešiniui, jo raidai ir kaitai. O taip pat susidomėjusius Pelėdų kalno genius loci, šios vietovės meno mokyklų istorija, menininkais, dėstytojais ir studentais, kuriais ne vienam tikrai teko būti…“
Džiaugiamės ir sveikiname profesorę su išleista knyga.