Išleista knyga, skirta buvusiai MF profesorei N.Lukšionytei

Ką tik pasirodė mokslo straipsnių rinkinys “Architektūriniai pasivaikščiojimai ir paveldosaugos aktualijos: skiriama Nijolei Lukšionytei” sudarytoja Aušrinė Kulvietytė-Cemnolonskė.

Ši knyga – tai mokslinės minties dedikacija ir padėka žymiai architektūrologei ir paveldosaugos specialistei Nijolei Lukšionytei (1954–2014), kurią savo tekstais išreiškė gausus jos kolegų ir mokinių ratas. Didžiąją rinkinio dalį sudaro dešimties autorių straipsniai, įvairiais aspektais prisiliečiantys prie N. Lukšionytės nagrinėtų temų ar laikotarpio ir atskleidžiantys jos mokslinių idėjų svarbą, aktualumą bei tęstinumą. Pačios N. Lukšionytės profesinės veiklos biografija, jos darbų gylis, mastas bei reikšmė yra apžvelgti bei įvertinti jos mokinės Marijos Drėmaitės publikacijoje. Rinkinyje publikuojama išsami N. Lukšionytės darbų bibliografija. Dar viena šio leidinio ypatybė – gausi iliustracinė medžiaga, atskleidžianti N. Lukšionytės kūrybinius eksperimentus, jos studijų ir jaunystės metus, šeimos ir artimų draugų ratą, tarp kurių atpažįstame ne vieną įžymią meno pasaulio asmenybę.

Knygos rengimą ir leidimą rėmė: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Vytauto Didžiojo universitetas, Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus.

Knygą bus galima įsigyti VDU leidykloje.