Iškilmingame VDU Senato posėdyje pasveikinti MF dėstytojai ir studentai

Vasario 15 d., trečiadienį, 14 val., minint Lietuvos Valstybės atkūrimo dieną ir Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) įkūrimo 95-ąją sukaktį, iškilmingame VDU Senato posėdyje vyko vardinių stipendijų, daktaro diplomų, docento ir profesoriaus atestatų įteikimas, renginyje pasveikinti ir aktyviausių doktorantų bei jaunųjų mokslininkų konkurso laureatai.

VDU atkūrimo 20-ies metų jubiliejaus proga universiteto Senatas įsteigė Vytauto Didžiojo universiteto vardo garbės stipendiją, kuri kasmet skiriama geriausiems VDU studentams, ypač pasižymėjusiems mokslinėje, meninėje, kūrybinėje, sporto ir (ar) visuomeninėje veikloje reprezentuojant gimtąją alma mater Lietuvai ir pasauliui.

Šiemet vardinės stipendijos bus įteiktos penkiems studentams iš kurių net trys Menų fakulteto studentams: už sportinę veiklą – MF Naujųjų medijų meno bakalauro absolventei Evai Misiūnaitei, už meninę veiklą – MF Vaidybos bakalauro studentui Valerijui Kazlauskui, ir už kūrybinę veiklą – MF Teatrologijos ir scenos menų vadybos magistrantūros studentei Elvinai Baužaitei.

VDU Senato metu buvo įteikti daktaro diplomai dr. Viltei Migonytei-Petrulienei ir dr. Indrei Šurkutei, Vaidybos studijų programos dėstytojui dr. Egidijui Stancikui, docento atestatai dr. Inai Pukelytei ir dr. Linarai Dovydaitytei, aktyviausių doktorantų ir jaunųjų mokslininkų konkurso laureatų apdovanojimas Menotyros doktorantei Gintarei Narauskaitei.

Nuotraukos: Jono Petronio.