Iškilmingame senato posėdyje apdovanoti MF studentai ir dėstytojai

Vasario 12 d. VDU didžiojoje auloje vyko iškilmingas VDU Senato posėdis, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai ir universiteto gimtadieniui paminėti. Posėdžio metu VDU garbės stipendijomis už kūrybinius ir meninius pasiekimus buvo apdovanoti du Menų fakulteto studentai: Menotyros bakalauro programos ketvirtakursė Vaida Stepanovaitė ir Vaidybos bakalauro programos ketvirto kurso studentas Marijus Mažūnas. VDU garbės stipendijos skiriamos studentams, ypač pasižymėjusiems mokslinėje, meninėje, kūrybinėje, sporto ir (ar) visuomeninėje veikloje reprezentuojant gimtąją Alma Mater Lietuvai ir pasauliui. Šiemet jos įteiktos septyniems VDU studentams.

VDU Senatas pagerbė ir MF profesorių habil. dr. Vytautą Levandauską, kuriam šiemet už monografiją „Lietuvos mūro istorija“ paskirta Lietuvos mokslo premija. Monografijoje nagrinėjama Lietuvos mūro architektūros statybos technikos istorija nuo seniausių laikų iki Pirmojo pasaulinio karo.

Iškilmingame Senato posėdyje taip pat išdalinti pedagoginių vardų ir daktaro diplomai: profesoriaus atestatas įteiktas MF dekanei prof. dr. Jurgitai Staniškytei, daktaro diplomai – teatrologei Astai Petrikienei ir menotyrininkui Gintautui Žalėnui.