Gintauto Žalėno daktaro disertacijos gynimas

Vytauto Didžiojo universitete bus ginama Gintauto Žalėno daktaro disertacija tema „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos bažnyčių varpai ir jų gamintojai“ (humanitarinių mokslų sritis, menotyra 03 H).

Daugiau informacijos apie disertacijos gynimą rasite šiame apraše.