Garso dizaino meistriškumo kursai su Sauliumi Jurgelevičiu

Muzikos produkcijos, Naujųjų medijų meno ir Kūrybinių industrijų programų studentai kviečiami prisijungti prie garso dizaino meistriškumo klasės rugsėjo 30 d., ketvirtadienį nuo 11:00 iki 15:30, Muitinės g. 7, 116 auditorijoje.

Garso dizainas yra labai plati studijų sritis. Daugiausia garso dizaino galime atrasti garso ir vaizdo srityse, pavyzdžiui, žaidimuose ir filmuose. Tačiau jis taip pat randamas kuriant ir gaminant muziką, naudojant skirtingų tipų sintezę ir modulines sistemas. Ši meistriškumo klasė skirta studentams, norintiems mokytis apie garso dizainą: suprasti, ką ir kaip daryti, žengti pirmuosius žingsnius, išbandyti kelius, kuriais galima nueiti giliau. Norintiems pamatyti skirtumus ir panašumus tarp skirtingų disciplinų. Ši meistriškumo klasė vyks anglų kalba.

 

Apie Saulių Jurgelevičių:

 
Saulius Jurgelevičius yra muzikos kompozitorius, prodiuseris, garso dizaineris. Jo dėmesys sutelktas į garso ir vaizdo temą, žaidimus ir filmus. Profesinio tobulėjimo metu jis atrado garso pasakojimo stebuklą, kuris atsiskleidžia audioknygose, kuriose naudojami didelio biudžeto filmų garso efektai. Per šį atradimą jis pamatė gerai sukurtos garso aplinkos galią. Jis gilinosi į garso dizaino pasaulį, tikėdamasis daugiau sužinoti ir kurti panašius projektus savo būsimoje karjeroje. Keliaudamas po Europą jis studijavo pas daugybę skirtingų muzikos dalykų meistrų. Tai galiausiai suformavo jo požiūrį į garso dizainą ir muziką komerciniame pasaulyje.
 
Norėdami užsitikrinti savo vietą iki rugsėjo 28 dienos (imtinai) turite užsiregistruoti šioje formoje: nuoroda į formą.

EN

Music Production, New Media Arts, and Creative Industries programs students are invited to join the Sound Design Masterclass on Thursday, September 30, from 11:00 to 15:30 in Muitines 7. class 116. The session leader is Saulius Jurgelevičius.

Sound design is a very wide field of study. It is primarily found in the audiovisual domain, such as games and films.However, it is also found in music creation and production with different types of synthesis and modular systems. As long as you are shaping and changing sound, you are using sound design. This masterclass is for students who want to learnabout sound design: to understand what they are doing and how, to take the first steps into the basics, and then be shown a few paths that they can take to go deeper. To see the differences and similarities between the different disciplines. This masterclass will be in English.

 

About Saulius Jurgelevičius

 

Saulius Jurgelevičius is a music composer, producer, and sound designer. His focus is on the audio-visual subject, games, and films. During his professional development he found the audio narrative wonder that is audio books that use sound effects of high budget films. Through this discovery he saw the power of a well-crafted sound environment. He delved deeper into the world of sound design, hoping to learn more and create similar projects in his future career. During his travels through Europe, he studied under many different masters of different musical subjects. This ultimately shaped his own approach to sound design and music in the commercial world.

To secure your seat you must register until September 28 (inclusive) on this form: form address

Saulius Jurgelevičius