„Fotografijos“ žurnalo pristatymas ir diskusija

Kviečiame į žurnalo „Fotografija” naujo numerio pristatymą balandžio 7 d., 17 val., Vytauto Didžiojo universiteto Menų fakultete (Muitinės g. 7), 207 a.

Lietuvos fotomenininkų sąjungos nuo 1999 m. leidžiamo žurnalo naujojo numerio tema ypač aktuali akademinei bendruomenei ir jaunajai menininkų kartai – leidinys skirtas fotografijos studijoms Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose. Šiandieninei fotografijai ir šiuolaikiniam menui svarbius klausimus žurnale svarsto įvairių Lietuvos aukštojo mokslo institucijų atstovai bei užsienyje studijavę lietuvių autoriai. Teorinius svarstymus papildo žurnale publikuojami jaunųjų autorių kūrybos portfolio.

Pristatymo metu fotografijos studijoms aktualius klausimus plačiame šiuolaikinio meno ir vizualios kultūros kontekste aptars žurnalo autoriai Petras Saulėnas (Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakulteto Fotografijos katedros vedėjas), Vaida Stepanovaitė (Meno vadybos platformos „Arthesis” meno vadovė, VDU Menų fakulteto Menotyros studijų programos studentė) ir sudarytojas Tomas Pabedinskas (VDU Menų fakulteto Šiuolaikinių menų katedros dėstytojas).