Dr. R. Žukienės paskaitoje – apie tremties humorą

Rugsėjo 13 d., 14 val. (207 a. Muitinės g. 7) VDU Menų fakulteto dėstytoja dr. Rasa Žukienė skaitys viešą paskaitą tema – „Tremties humoras“: lietuvių satyrinė grafika Vokietijoje ir JAV (1945-1955)
„Žvelgiant iš šių dienų Vizualiosios kultūros studijų, apimančių humanitarinius ir socialinius mokslus, perspektyvos, karikatūra yra vaizdinis dokumentas. Ji gali būti analizuojama ir kaip artefaktas, ir kaip pranešimas, atskleidžiantis visuomenės būvį ir problemas. Šios paskaitos objektas – 1945-1955 metų lietuvių spaudos humoristiniai piešiniai, sukurti Vokietijoje, karo pabėgėlių stovyklose ir emigravus į Jungtines Amerikos valstijas.“