Dr. Jolita Butkevičienė išrinkta Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ekspertų komisijos pirmininke

Menų fakulteto Menotyros katedros vedėja, architektūrologė, kultūros paveldo specialistė dr. Jolita Butkevičienė išrinkta Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ekspertų komisijos pirmininke. Aukštųjų mokyklų ir architektų bendruomenės atstovus jungianti ekspertų komisija aktyviai veikia tęstinės nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos politikos formavime, dalyvauja strateginiame planavime, vertybių apsaugą reglamentuojančių teisės aktų rengime ir tobulinime išsaugojimo ir valstybinio finansavimo prioritetų atrankos procesuose, teikia LR Kultūros ministrui ir kitoms valstybinėms institucijoms išvadas, siūlymus ir rekomendacijas. Šiuo metu vienu iš svarbesnių komisijos veiklos prioritetų yra dalyvavimas naujo Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo rengime. Įsitraukdama į įvairialypių problemų sprendimų procesą, komisija prisideda prie nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos demokratizavimo, sprendimų priėmimo skaidrnimo procesų.