Didžiojoje auloje – prof. B. Vaškelio knygos sutiktuvės

Lapkričio 9 d., penktadienį, 15 val. VDU didžiojoje auloje(Gimnazijos g. 7) vyks VDU garbės profesoriaus, buvusio rektoriaus, Atkuriamojo Senato nario prof. Broniaus Vaškelioknygos „Žvilgsnis iš atokiau. III dalis“ sutiktuvės, kurios rengiamos profesoriaus 90-ojo gimtadienio proga.

Literatūros tyrinėtojo, teatrologo prof. Broniaus Vaškelio straipsnių rinkinys „Žvilgsnis iš atokiau“ kviečia susipažinti su išeivijos ir Lietuvos periodikoje skelbtais bei dar nepublikuotais mokslininko straipsniais apie lietuvių literatūrą ir teatrą.

Naujausioje trečiojoje rinkinio dalyje pristatomos iki šiol neskelbtos prof. B. Vaškelio studijos apie lietuvių dramos teatro sambūrių veiklą Vokietijoje, lietuvių teatro JAV šimto metų istoriją ir raidą, studija apie žinomą išeivijos teatro aktorių Stasį Pilką ir t. t. Knygą papildo ir jau anksčiau publikuoti straipsniai bei trumpi autoriaus prisiminimai apie gimtinę, pasitraukimą iš Lietuvos, darbą Ilinojaus universiteto Lituanistikos katedroje, atkurtajame Vytauto Didžiojo universitete.

2004 m. išleistą pirmąją rinkinio dalį sudarė prof. B. Vaškelio straipsniai apie senąją lietuvių literatūrą, Jurgį Baltrušaitį, dramaturgiją, literatūrą, kurtą išeivijoje bei sovietinėje Lietuvoje. 2008 m. išėjo ir antroji dalis, kurioje buvo surinkti teatrologo tekstai apie lietuvių išeivijos teatro istoriją: lietuvių teatro JAV pradžią XIX a. pab., lietuvių satyros teatrą, lietuvių dramos teatro veiklos ir sambūrių Čikagoje 1949–1990 m. svarbiausius aspektus.

Apie prof. Bronių Vaškelį
Teatrologas, literatūrologas, filantropas prof. B. Vaškelis 1992 m. ėjo VDU Humanitarinių mokslų fakulteto dekano, prorektoriaus, 1993–1996 m. – Rektoriaus pareigas. 1997–2003 m. – Menų instituto Teatrologijos katedros įkūrėjas ir vedėjas, nuo 2009 m. – profesorius emeritas. Atkuriamojo Senato (1989–1996) ir Senato (1996–2010) narys. Už nuopelnus Lietuvai apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino V laipsnio ordinu.
Po studijų Toronto bei Pensilvanijos universitetuose, 1963 m. prof. B. Vaškelis pradėjo dėstyti rusų literatūrą Lafayette College, 1966 m. tapo Užsienio kalbų fakulteto dekanu ir ėjo šias pareigas iki 1981 m. 1975 m. tapo profesoriumi. 1984 m. perėjo dirbti į Ilinojaus universiteto Lituanistikos katedrą jos vedėju iki pat 1992 m., kuomet grįžo į Lietuvą.
Prof. Bronius Vaškelis tyrinėja dramą, lietuvių literatūrą, lietuvių išeivijos teatrą, parašė daugiau nei 100 mokslinių straipsnių. Studijas publikavo knygose „Baltic Drama“ (1981), „Ethnic Teatre in the United States“ (1983), „Lietuvių egzodo literatūra 1945–1990“ (1992). Knygų „Lituanistikos instituto suvažiavimo darbai“ (1979), „Algirdas Jakševičius – teatro poetas“ (1999), „Teatrologijos eskizai“ (1 t. 2002, 2 t. 2004), „Žvilgsnis iš atokiau. I dalis“ (2004), „Žvilgsnis iš atokiau. II dalis“ (2008) sudarytojas ir redaktorius. 2003 m. už nuopelnus Lietuvos teatrologijos mokslui jam įteikta Balio Sruogos premija.
Prof. Bronius Vaškelis yra mokslinio žurnalo „Teatrologiniai eskizai“ redakcinės kolegijos pirmininkas, leidinių „Meno istorija ir kritika“, „Lietuvos scena“, „Lituanus“ redakcinių kolegijų, Lietuvos rašytojų sąjungos narys.
Nuo pat pirmųjų VDU atkūrimo dienų, profesorius ir jo žmona Stasė Vaškelienė užsiima filantropine veikla, skatindami ir remdami sudėtingoje socialinėje padėtyje atsidūrusius studentus bei jaunuosius meno ir humanitarinių mokslų tyrinėtojus.