NETEKOME PROF. BRONIAUS VAŠKELIO

Floridoje rugsėjo 3 d. mirė profesorius Bronius Vaškelis – Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Garbės profesorius, buvęs VDU Rektorius, Menų fakulteto Teatrologijos katedros įkūrėjas, tarptautinės vakarietiškos teatro tyrimų mokyklos Lietuvoje pradininkas, filantropas, skatinęs ir rėmęs humanitarinių mokslų plėtrą bei studentų mokslinę veiklą.

Didžioji Broniaus Vaškelio aktyvaus akademinio gyvenimo dalis yra susijusi su darbu universitetuose: išeiviškuoju gyvenimo laikotarpiu – Šiaurės Amerikoje, o po Nepriklausomybės atkūrimo – Lietuvoje.

Pensilvanijos universitete Bronius Vaškelis dirbo rusų kalbos lektoriumi (1962–1963), Lafayette College – rusų literatūros docentu (1964–1970), profesoriumi (1970) ir svetimų kalbų katedros vedėju (1964–1984), Ilinojaus universitete – lietuvių literatūros profesoriumi ir Lituanistikos katedros vedėju (1984–1992). Nuo 1984 m. gilinosi vien į lietuvių literatūros ir teatrologijos temas lietuvių ir anglų kalbomis. B.Vaškelis buvo vienas iš „Lituanus“ ir „Journal of Baltic Studies“ redaktorių, taip pat „Lietuvių enciklopedijos“ (Bostono) ir „Modern Languages Association“ bibliografijos bendradarbis. 1985-1989 m. – Lituanistikos instituto (Čikagoje) pirmininkas. Nuo 1991 m. – Lietuvos rašytojų sąjungos narys.

Atvykęs į Lietuvą, profesorius aktyviai įsitraukė į Vytauto Didžiojo universiteto veiklą. 1992 m. profesorius tapo Humanitarinių mokslų fakulteto dekanu, prorektoriumi, o 1993 m. buvo išrinktas universiteto rektoriumi. B. Vaškelis buvo Atkuriamojo VDU Senato ir Senato narys. Kadenciją baigė 1997 m. Tais pat metais VDU Senatas jam suteikė VDU Garbės profesoriaus vardą. Už nuopelnus Lietuvai B. Vaškelis buvo apdovanotas Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino V laipsnio ordinu. 1997–2003 m. VDU Menų institute dirbo Teatrologijos katedros vedėju, nuo 2003 –  šios katedros literatūros ir teatrologijos profesoriumi, vėliau –  profesoriumi emeritu.

Prof. B.Vaškelio mokslinė veikla siejosi su dramos teksto tyrimais ir išeivijos teatro istorijos raidos analize. Skelbti savo mokslinių tyrimų rezultatus apie išeivijos teatro genezę ir recepciją išeivijos spaudoje, Lietuvos dramaturgijos raidą ir jos tyrimų metodus profesorius pradėjo nuo 1948 m. Jo straipsniai gausiai publikuoti įvairiuose akademiniuose leidiniuose Lietuvoje ir užsienyje, tarp jų ir ISI Thompson duomenų bazės žurnaluose. Profesorius Bronius Vaškelis buvo daugelio Lietuvos ir tarptautinių prestižinių mokslo žurnalų redkolegijų narys, aktyviai dalyvavo jaunųjų mokslininkų rengime, vadovavo pirmoms VDU  apgintoms teatrologijos disertacijoms (J. Staniškytės, N. Šatkauskienės), dalyvavo mokslinėse konferencijose, įvairių draugijų veikloje ir tarpdalykiniuose mokslo projektuose. Profesoriaus veiklą šioje tyrimų kryptyje vainikavo dvitomė monografija Žvilgsnis iš atokiau (Vilnius: Versus Aureus, 2004) ir Žvilgsnis iš atokiau: lietuviškoji scena Jungtinėse Amerikos Valstijose 1889-1990 (Vilnius: Versus Aureus, 2006). Šiose publikacijose ryškėja analitinis požiūris į lietuviškąją dramaturgiją ir literatūrą, kurtą išeivijoje ir sovietinėje Lietuvoje, taip pat Lietuvos teatrologijai nauji struktūrinės tekstų analizės pavyzdžiai. Čia pirmą kartą rekonstruojama lietuviškojo teatro išeivijoje genezė, pagrindiniai teatro egzilyje etapai, taip užpildant tuščias Lietuvos teatro istorijos spragas. Profesorius, analizuodamas lietuvių teatro pradžią JAV, lietuvių satyros teatrų raidą, lietuvių dramos teatro sambūrių veiklą Čikagoje ir įvairias išeivijos teatro asmenybes, pateikė ne tik dar neatrastą medžiagą ir analizės įrankius, bet ir apžvelgė išeivijos teatro recepcijos strategijas, požiūrio į teatrą, susiformavusio išeivijos kultūrinėje spaudoje, studiją.

Išeivijos leidiniuose Metmenys, Akiračiai, Lituanistikos darbai B. Vaškelis yra paskelbęs straipsnių, skirtų lietuvių literatūrai. Didžioji dauguma šių tekstų yra skirti sovietinės Lietuvos literatūros tendencijų refleksijai ir analizei, iškilesnių knygų pristatymui. B. Vaškelio straipsniai apie okupuotos Lietuvos literatūrą neprarado savo aktualumo: jo taiklios įžvalgos, meninės vertės kriterijų prioritetinis postulavimas prieš vienadienį ideologizavimą atkuria  lietuvių literatūros vertybių hierarchiją. Autorius yra parašęs įžvalgius analitinius straipsnius apie J. Grušą, J. Mikelinską. R. Lankauską, R. Gavelį. Savo sovietmečio literatūros tendencijas ir vertimus pristatančius straipsnius anglų kalba B. Vaškelis yra skelbęs amerikiečių akademinėje spaudoje. Lietuvių ir anglų kalbomis yra skelbti  straipsniai apie Jurgio Baltrušaičio kūrybą ir diplomatinę veiklą, taip pat apie išeivijos literatūrą.  B. Vaškelio mokslinė veikla įvertinta įvairiais apdovanojimais, tarp jų Balio Sruogos premija

Prof. Bronius Vaškelis plėtojo ir visuomeninę bei filantropinę veiklą. 2000 m. birželio 1 d. VDU įkurtas Broniaus Vaškelio literatūrinės komparatyvistikos centras. Tai pirmas centras VDU, pradėjęs dirbti remiamas profesoriaus B. Vaškelio fondo. Taip pat prof. B. Vaškelis aktyviai rėmė VDU humanitarinių mokslų plėtrą, prisidėdamas prie doktorantų ir mokslininkų stažuočių finansavimo, bibliotekos fondui dovanoja asmeninį archyvą. Profesorius rėmė ir talentingus VDU Teatrologijos ir Lietuvių literatūros katedrų studentus: 2011 m. jis įsteigė vardinę prof. Broniaus Vaškelio stipendiją, kas met konkurso būdu skiriamą VDU MF ir HMF studentams.

 

Prof. Jurgita Staniškytė, Prof. Dalia Kuizinienė

Knyga apie Bronių Vaškelį

 

Diplomų įteikimai Menų fakulteto menų bakalaurams!

Rugsėjo 21 dieną (pirmadienį) 14 val. VDU Didžiojoje salėje bus įteikti menų bakalauro diplomai studijų programų Naujųjų medijų menas ir Vaidyba absolventams.

Raginame visus šventės svečius pasirūpinti asmeninėmis apsaugos priemonėmis. Absolventams ir kitiems Diplomų įteikimo šventės dalyviams rekomenduojama dėvėti apsaugines kaukes ir vienkartines pirštines.

 

 

 

Skelbiamas antrasis priėmimo į magistrantūros studijas etapas

Skelbiamas antrasis priėmimo į magistrantūros studijas etapas. Visą informaciją apie 2018 m. papildomą priėmimą į nuolatinės formos magistrantūros studijas rasite čia:

VDU KULTŪROS DIENOS – MENŲ FAKULTETO ATVIRŲ DURŲ DIENA

 

 

2018 m. balandžio 20 dieną VDU Menų fakultetas kviečia 9 – 12 klasių moksleivius į Atvirų durų dieną. Šis renginys – puiki proga susipažinti su Menų fakulteto studentais ir dėstytojais, gauti tiksliausią informaciją apie studijų programas ir stojamuosius egzaminus, apsilankyti studijų erdvėse ir kūrybinėse laboratorijose, išmėginti save menininko, meno eksperto ar meno prodiuserio vaidmenyse.

Atvirų durų dienos metu (11.00 – 14.00) Menų fakulteto fojė (Muitinės g. 7, Kaunas) veiks studijų „Infotaškas“, kuriame gausite atsakymus į visus su studijomis ar stojamaisiais egzaminais susijusius klausimus.

11:30 – 12:15 kviesime į bakalauro studijų programų „Kūrybinės industrijos, „Menų istorija, kritika ir medijos“, „Mados dizainas“, „Muzikos produkcija“, „Naujųjų medijų menas“, „Vaidyba“ pristatymą.

12:45 – 13:30 moksleiviai galės pasinerti į įdomias kūrybines veiklas: „Menų mūšis“ kvies išbandyti save meno eksperto vaidmenyje, „Fotostudijos blykstės“ ragins įsitraukti į kūrybinę fotosesiją, „Garso eksperimentai“ atskleis profesionalios garso studijos užkulisius, “Teatro improvizacijos” leis išmėginti save teatrinėje kūryboje, “Greita mada” išmokys skurti mados eskizą, “Kūrybinės industrijos” padės susigaudyti šiuolaikinių kūrybinių industrijų lauke.

Menų fakulteto Atvirų durų dienoje nestigs naujų pažinčių, kūrybinių iššūkių ir meninių staigmenų.

Registracija

https://goo.gl/forms/ODm2rG4QxAYiezBx1

 

VDU Menų fakulteto Atvirų durų diena yra renginio „VDU kultūros dienos“ programos dalis:

https://menufakultetas.vdu.lt/vdu-kulturos-dienos-kultura-veza-2/

https://www.facebook.com/events/874308042760411/

 

 

ATVIRŲ DURŲ DIENA MOKSLEIVIAMS 2018 04 20 (PENKTADIENIS)

PROGRAMA

 

11:00 – 14:00 Studijų „Infotaškas“

 

11:30 – 12:15

MF studijų programų „Kūrybinės industrijos, „Menų istorija, kritika ir medijos“, „Mados dizainas“, „Muzikos produkcija“, „Naujųjų medijų menas“, „Vaidyba“ pristatymas (R. Mažeikienė, T.Pabedinskas)

 

12:15 – 12:45

„Vaidybos“ programos studentų performansas

 

12:45 – 13:45

Kūrybinės veiklos moksleiviams:

 

Menų mūšis – išbandysite save meno eksperto vaidmenyje

Fotostudijos blykstės – įsitrauksite į kūrybinę fotosesiją, pamatysite kaip vyksta darbai profesionalioje fotostudijoje

Garso eksperimentai – trumpam tapsite garso menininkais: kursite, muzikuosite, įrašinėsite profesionalioje garso studijoje

Teatro improvizacijos –  pasigilinsite į šiuolaikinio aktoriaus meninio proceso subtilybes, išmėginsite save teatrinėje kūryboje

Greita mada – išmoksite greitais metodais nupiešti mados eskizą

Kūrybinės industrijos – sužinosite, kas yra kūrybinės industrijos

 

Registracija

https://goo.gl/forms/ODm2rG4QxAYiezBx1

 

Diskusija „LT 100: ar kultūrinė programa veža?“

Balandžio 17 dieną (antradienį) 18.00 val. VDU Menų fakultete (Muitinės g. 7 – 207, Kaunas) vyks diskusija LT 100: ar kultūrinė programa veža?

 

Šiemet švęsdami Lietuvos atkūrimo šimtmetį susiduriame su reiškiniu, vadinamu progine kultūra. Valstybės jubiliejaus proga kuriami filmai ir spektakliai, leidžiamos knygos, rengiamos parodos ir koncertai – vyksta oficialios, reprezentacinės kultūros sujudimas. Kokias galimybes meninei kūrybai atvėrė šimtmečio minėjimo programa? Kaip jomis pasinaudojo kūrėjai? Ar specialiai šiai progai sukurti darbai pateikia aktualių, įdomių mūsų istorijos ir tapatybės interpretacijų? Ar apskritai proginės kultūros produktai gali tapti ne tik iškilmingų švenčių dekoracija, bet ir suteikti reikšmingų, jaudinančių patirčių, provokuoti naujai pažvelgti į valstybę ir mūsų vietą joje?

 

Diskusijos dalyviai:

Teatro kritikas Andrius Jevsejevas

Kino prodiuseris Mantvidas Žalėnas

Menotyrininkė, KEKS 2022 kuratorė Daiva Citvarienė

Filosofas Viktoras Bachmetjevas

Menotyrininkė Rasutė Žukienė

 

Diskusiją moderuos menotyrininkė Linara Dovydaitytė

VDU KULTŪROS DIENOS – KONCERTAS „MUZIKA GYVAI“2018 Balandžio 17 d. (antradienį) 19.30 val. kviečiame į grupių „Detuned Lights“ ir „The Soul Cult“ gyvo garso koncertą „Muzika gyvai“, kuris vyks VDU Menų fakulteto kiemelyje (Muitinės g. 7, Kaunas)

„Detuned Lights“ – improvizuoti ir eksperimentuoti linkusi jauna Kauno muzikantų grupė, grojanti alternatyvų roką su ryškiais punk’o elementais. Susibūrę niūrią 2017 metų gruodžio dieną, grupės nariai susivienijo bendrai kūrybai vedami vieno tikslo: kurti tokią muziką, kurios klausytų patys. Savo gyvo garso pasirodymuose muzikantai stengiasi atiduoti visą kūrybinę energiją publikai ir žada, kad šis koncertas nebus išimtis.

Grupėje „Detuned Lights“ muzikuoja ir VDU „Muzikos produkcijos“ programos studentas Kristijonas Valančius  (elektrinė gitara, vokalas). Plačiau apie programą: http://www.vdu.lt/lt/study/program/show/244/ Grupės „The Soul Cult“ būgnininkas Arvydas Šaučiūnas VDU „Vaidybos“ programos  studentas.

 

„Detuned Lights“ nariai:

Martynas Galkinas – bosinė gitara

Jokūbas Andriulis – būgnai, vokalas

Kristijonas Valančius – elektrinė gitara, vokalas

Artūras Galkinas – elektrinė gitara

 

„The Soul Cult “ prieš pusę metų susibūrusi Kauno muzikantų grupė, kurios narius, vienija tai, jog  įkvėpimo semiasi iš bliuzo, soul’o ir funk’o. Inspiruoti šių muzikos žanrų, interpretuodami juos, muzikantai siekia sukurti savitą, šiuolaikinį skambesį ir jį populiarinti Lietuvoje.

 

„The Soul Cult “ nariai:

Lukas Flintas Bartaška – vokalas

Giedrius Fluxus – saksofonas

Benas Kalinauskas – gitara

Robertas Žutautas – bosinė gitara

Arvydas Šaučiūnas- būgnai

 

Renginys nemokamas

 

VDU KULTŪROS DIENOS: FILMAS „STEBUKLAS“

Balandžio 16 d. (pirmadienį) 18 val. VDU Didžiojoje salėje vyks tarptautiniuose kino festivaliuose įvertinto kino filmo “Stebuklas” (2017, scenarijaus autorė ir režisierė Eglė Vertelytė, platintojas VšĮ „Inscript“), peržiūra ir susitikimas su pagrindinio vaidmens atlikėja Egle Mikulionyte, už šį vaidmenį gavusia geriausios 2017 metų Lietuvos kino aktorės apdovanojimą.

APIE FILMĄ „STEBUKLAS“

1992 m. Lietuva skendi didelėje ekonominėje krizėje: darbo nėra, bankai bankrutuoja, o prie dešros, kurios kilogramas kainuoja 350 talonų, driekiasi eilės. Irena, stipri moteris, ant kurios pečių laikėsi visas Biednių kaimo kolektyvinis ūkis, bando išlaikyti kiaulių fermą ir jos darbininkus. Padėti jai gali tik stebuklas. Ir jis įvyksta! Tiksliau – atvyksta. Raudonu Kadilaku į kaimą atvažiuoja žavingas amerikietis Bernardas. Ir pažada: kentėti liko nedaug – jis išgelbės fermą nuo bankroto ir netrukus Biednių gyventojai gyvens kaip Amerikoje. Ar Bernardas padės Irenai išgelbėti kiaules? O gal pats pakiš jiems kiaulę?

Ši tragikomiška istorija pasakoja apie kiaules, stebuklus, kiaulišką kapitalizmą ir sistemų sandūroje išgyventi bandantį žmogų.

(91 min., tragikomedija, Lietuvos, Bulgarijos ir Lenkijos bendra gamyba, 2017)

Filmas lietuvių kalba be subtitrų.


Scenarijaus autorė ir režisierė: Eglė Vertelytė

Vaidina: Eglė Mikulionytė, Vyto Ruginis, Andrius Bialobžeskis, Daniel Olbrychski, Gabija Jaraminaitė, Valentinas Krulikovskis, Valerijus Jevsejevas, Sonata Visockaitė. 

Operatorius: Emil Christov

Filmo dailininkas: Ramūnas Rastauskas

Prodiuseris: Lukas Trimonis

 

Daugiau informacijos: http://www.filmas-stebuklas.lt/

Vardinės prof. B. Vaškelio stipendijos konkursas

 

VDU skelbia kasmetinį vardinės prof. Broniaus Vaškelio stipendijos konkursą. Kviečiame teikti dokumentus iki spalio 19 d.

Universitete įsteigta buvusio universiteto rektoriaus, VDU garbės profesoriaus Broniaus Vaškelio vardinė stipendija dalimis yra skiriama Menų fakulteto Teatrologijos katedros ir Humanitarinių mokslų fakulteto Lituanistikos katedros bakalauro (II-IV kurso), magistrantūros arba doktorantūros studijų studentams. Dvi stipendijos dalys bus skiriamos Teatrologijos katedros studentams, viena − Lietuvių literatūros katedros studentui (-ei).

Pagrindiniai stipendijos skyrimo kriterijai

Stipendiatas (-ė) turi būti gerai besimokantis  (vidurkis – ne mažiau 8  balų), aktyviai dalyvaujantis kultūrinėje ir meninėje veikloje, nuosekliai plėtojantis teatrologijos arba lietuvių literatūros mokslinių tyrimų tematikas.

Konkurso sąlygos

Pretendentai į vardinę profesoriaus B. Vaškelio stipendiją iki spalio 19 d. turi pateikti šiuos dokumentus:

  1. Prašymą dalyvauti konkurse;
  2. Gyvenimo aprašymą (CV);
  3. Pažymą apie studijų rezultatus, patvirtintą dekanate;
  4. Mokslinių publikacijų ir meno recenzijų sąrašą bei kopijas.

Gautus prašymus svarstys stipendijų skyrimo komisija. Menų fakultete prioritetas teikiamas studentams, tyrinėjantiems Lietuvos teatro meną, tačiau išimties tvarka stipendija gali būti teikiama ir kitas menotyros sritis tyrinėjantiems studentams.

Konkurso rezultatai bus skelbiami lapkričio mėnesį.

Dokumentus reikia pristatyti iki spalio 19 d. šiuo adresu:

  • Referentė Asta Šlapikienė
  • Menų fakulteto dekanatas
  • Muitinės g. 7–104, Kaunas

Daugiau informacijos teikiama tel. (8 37) 327 877 ir el. paštu asta.slapikiene@vdu.lt.

Dr. R. Žukienės paskaitoje – apie tremties humorą

Rugsėjo 13 d., 14 val. (207 a. Muitinės g. 7) VDU Menų fakulteto dėstytoja dr. Rasa Žukienė skaitys viešą paskaitą tema – „Tremties humoras“: lietuvių satyrinė grafika Vokietijoje ir JAV (1945-1955)
„Žvelgiant iš šių dienų Vizualiosios kultūros studijų, apimančių humanitarinius ir socialinius mokslus, perspektyvos, karikatūra yra vaizdinis dokumentas. Ji gali būti analizuojama ir kaip artefaktas, ir kaip pranešimas, atskleidžiantis visuomenės būvį ir problemas. Šios paskaitos objektas – 1945-1955 metų lietuvių spaudos humoristiniai piešiniai, sukurti Vokietijoje, karo pabėgėlių stovyklose ir emigravus į Jungtines Amerikos valstijas.“