Apie Lietuvos fotografiją – prestižiniame mokslo žurnale

Jungtinėje Karalystėje Routledge leidyklos leidžiamame moksliniame žurnale photographies publikuotas Menų fakulteto Šiuolaikinių menų katedros vedėjo doc. dr. Tomo Pabedinsko straipsnis The Incompatible Mythologies of Nationhood: Andrew Miksys’ Disko series. Straipsnyje aptariama lietuvių kilmės fotografo A. Miksio fotografijų serija Disko, kurią jis kūrė 2000-2010 m., po to, kai iš Jungtinių Amerikos Valstijų persikėlė gyventi į Lietuvą. Straipsnio autorius analizuoja šios fotografijos serijos sukeltą kontroversiją Lietuvos politiniame, socialiniame ir kultūriniame kontekstuose. A. Miksio kūrybos atvejo studija padeda atskleisti vyraujančius idealizuoto lietuviškumo mitus ir parodo meninės kūrybos reikšmę, neleidžiant šiems mitams tapti įsitvirtinusia ideologija.

Publikacija leidžia į Lietuvos fotografiją bei ją formuojančią mūsų šalies politinę ir socialinę situaciją pažvelgti pasauliniame fotografijos ir vizualiosios kultūros tyrimų lauke. Žurnalo photographies numeris, kuriame paskelbtas doc. dr. T. Pabedinsko straipsnis sudarytas 2017 m. Londone vykusios tarptautinės konferencijos Ciritical Issues in Photography pranešimų pagrindu, o publikuojami straipsniai aprėpia kelias pagrindines tematines grupes: kritiniai klausimai; teorinės problemos; teritorija, bendruomenė ir valstybė; fotografijos ribos; fotografijos edukacija.

 

Žurnalo redaktorių Vestminsterio universiteto profesoriaus Davido Bate’o ir Plimuto universiteto profesorės Liz Wells teigimu, iš keturis kontinentus atstvaujančių autorių gauti straipsniai „parodo dabartinių pokyčių fotografijoje tyrimų aktualumą ir būtinumą, leidžia suprasti plačią fotografijos apmąstymo įvairovę globaliu mastu“.