Akredituota Vaidybos studijų programa

Studijų kokybės vertinimo centras akreditavo Menų fakulteteparengtą pirmosios pakopos studijų programą Vaidyba. Nauja studijų programa siekia sukurti kūrybišką ir paveikų sinergijos efektą, kai vaidybos praktika ir tarpdisciplininiai teksto rašymo, režisūros, judesio meno įgūdžiai siejami su atlikėjų menų teorijos žiniomis bei plačiu universitetiniu išsilavinimu.

Pagrindinis Vaidybos programos tikslas – parengti aukščiausios kvalifikacijos menininkus – tarpdalykinių gebėjimų aktorius, įvariapusiškai valdančius ir kūrybiškai jungiančius vaidybos, teksto kūrimo, režisūros praktikas bei judesio ir balso įgūdžius profesinei karjerai teatre, kine, televizijoje bei kitose šiuolaikinio meno formose; išugdyti savarankiškus ir naujovėms imlius kūrėjus, gebančius sėkmingai integruotis įvairiose šiuolaikinio meno bei kūrybinių industrijų srityse. Programoje dėstysiantys pedagogai – aktyvūs ir pripažinti menininkai bei mokslininkai, nacionalinių ir tarptautinių profesinių asociacijų nariai: Goda Piktytė, Birutė Letukaitė-Komskienė, Eglė Špokaitė, Dalia Michelevičiūtė, Liubomiras Laucevičius, Dainius Svobonas, Rytis Zemkauskas, Herkus Kunčius, Birutė Marcinkevičiūtė-Mar ir k.t.

Priėmimas į naujai akredituotą Vaidybos studijų programą bus vykdomas šiais metais. Stojant į Vaidybą konkursinį balą sudarys stojamasis egzaminas (0,7), lietuvių kalbos egzaminas (0,2) ir metinis užsienio kalbos pažymys (0,1).

Visus besidominčius naująja Vaidybos programa kviečiame į konsultaciją: Birželio 16 d. (šeštadienį) 12 val. VDU Menų centro salėje (Vytauto pr. 71, 101).

Daugiau informacijos apie stojamuosius egzaminus [Vaidyba]:

Jurga Knyvienė
El. paštas: j.knyviene@teatras.vdu.lt
Mob. tel. 8 620 43447