Nuo rudens VDU startuoja Academia Cum Laude

Vytauto Didžiojo universitete įkurta ir rudenį pradės veikti „Academia Cum Laude“ – unikali individualių studijų sistema, kuri sujungs dviejų geriausių pasaulio universitetų, Kembridžo ir Harvardo, studijų modelius ir leis studentams patiems pasirinkti, kaip studijuoti – plečiant arba gilinant savo žinias.

Studentai galės rinktis dalykus artes liberales (lot. laisvieji menai) principu ir visų studijų metu dirbti su pasirinktu kuratoriumi (tutoriumi) – savo srities profesionalu, aukščiausio tarptautinio lygio mokslininku, tyrėju ar pripažintu menininku.

Diplomas Cum Laude (lot. – su pagyrimu) teikiamas daugelyje pasaulio universitetų studentams, kurie baigė studijas ypač aukštais balais. Būtent tokiems motyvuotiems jaunuoliams, visuomet siekiantiems žinoti daugiau, ir bus skirtos naujosios studijos.

580-x-250_female_dark-2

Kas tai?

„Academia Cum Laude“ – liberaliųjų studijų principais ir kuratorystės (tutorystės) pagrindu vykdomos individualios studijos. Studentas galės rinktis gilinti žinias konkrečioje studijų programoje, specializaciją pasirenkant vėliau, arba laisvųjų menų sistemą atitinkančias, platų dalykų spektrą apimančias studijas. Neretai įstojusieji nėra galutinai apsisprendę dėl savo specialybės, todėl „Academia Cum Laude“ suteiks galimybę specializaciją rinktis vėlesniuose kursuose arba net ją keisti radikaliai.

Pavyzdžiui, filosofiją ir politinę kritiką studijuojantis studentas, norėdamas gilinti savo žinias šioje srityje, galės pasirinkti papildomų, šiai sričiai aktualių dalykų – graikų ar vokiečių kalbą, logiką, kiną ar medijas. Iš kitos pusės, norėdamas plėsti savo žinių spektrą, studentas galės rinktis su pagrindine studijų programa nesusijusius dalykus – išbandyti įvairių sričių derinius, išmokti mąstyti tarpdalykiškai.

Ši sistema veiks kaip universitetas universitete – iš fakultetų atrinkti aukščiausio lygio dėstytojai sukurs sąlygas konkursą laimėjusiems studentams susidaryti individualių studijų planą iš visų universitete esančių dalykų. Pradėti studijuoti pagal „Academia Cum Laude“ studentai galės nuo 2 iki 6 studijų semestro.

Akademijoje studentai mokysis gretutinių studijų pagrindu, lygiagrečiai su pagrindine studijų programa. Kuratorių (tutorių) jie galės rinktis iš visų universiteto fakultetų – nebūtinai iš to, kuriame studijuojama pagrindinė studijų programa.

Kuratoriai – kas jie?

„Academia Cum Laude“ kuratoriai (tutoriai) – aukščiausio lygio tarptautiniu mastu pripažinti VDU profesoriai, mokslininkai, tyrėjai, menininkai, didžiausi autoritetai ir savo srities ekspertai ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų.

Kuratoriai studentus ves bei nukreips jų pasirinktame akademinės karjeros kelyje. Su studentu dirbs kuratorius – jis bus ne tik dėstytojas, bet ir mokslinės veiklos vedlys, pagalbininkas, kuris konsultuos studentą, kartu su juo vykdys mokslines, praktines veiklas, dalinsis patirtimi, padės siekti užsibrėžtų tikslų.

Akademijoje studento ir dėstytojo bendradarbiavimas bus paremtas kuratoryste. Artes liberales studijos visuomet buvo grįstos liberalia mokymosi atmosfera, čia negali būti jokios hierarchijos. Tokią VDU tradiciją ir bus siekiama išlaikyti akademijoje.

Kuratorių sąrašas

Kam skirtos šios studijos?

 • Labiausiai motyvuotiems ir inovatyvių sprendimų ieškantiems studentams, kurie siekia aukšto lygio tarpdisciplininio išsilavinimo;
 • Norintiems anksti pradėti mąstyti plačiai;
 • Siekiantiems praplėsti kūrybiškumo ribas ir savo galimybes darbo rinkoje;
 • Ambicingiems studentams, kurie pasiryžę patys kurti savo ateitį.

Artes liberales studijos

Nuo pat pradžių, atkūrus universitetą 1989 m., jame buvo remiamasi Vakarų universitetų patirtimi. VDU buvo pirmoji Lietuvos aukštoji mokykla, kurioje pradėtos bakalauro, magistro ir daktaro studijos, įdiegta moderni, Harvardo universiteto (JAV) modeliu grįsta studijų koncepcija. Iš kitų Lietuvos universitetų VDU išsiskiria studentams suteikiama laisve rinktis, nuoseklia tarpdisciplininių studijų plėtra, tarptautiškumu. Pavadinimas Artes liberales primena apie klasikinę lavinimo sistemą, apimančią 7 dalykus: gramatiką, logiką, retoriką, muziką, aritmetiką, geometriją ir astronomiją, kurie antikos laikais bei viduramžiais buvo laikomi išsilavinimo pagrindu.

Bus sudarytos sąlygos Tau:

 • Susikurti individualią ir Tavo poreikius atitinkančią unikalią studijų programą;
 • Dirbti su asmeniniu kuratoriumi, kuris seks Tavo intelektualinį ir akademinį augimą;
 • Studijuoti moderniausiose Baltijos šalyse VDU multimedijų, garso, gamtos mokslų laboratorijose;
 • Susitikti, diskutuoti ir dirbti su aukščiausio lygio profesūra, verslo ir viešojo sektoriaus atstovais iš Lietuvos ir pasaulio;
 • Anksti pradėti dalyvauti tarptautinėje mokslinėje veikloje, konferencijose, rengti projektus ir tyrimus;
 • Studijuoti tarptautinėje aplinkoje (prestižinio tarptautinio reitingo „QS Ranking“ duomenimis (2015), VDU Baltijos šalyse pirmauja pagal dėstytojų tarptautiškumą);
 • Rinktis iš daugiau nei 30 užsienio kalbų;
 • Semestrą ar du studijuoti užsienio ar kitame Lietuvos universitete.

Vytauto Didžiojo universitete studentai, be savo pasirinktų pagrindinių studijų, gali nemokamai rinktis ir kitos studijų programos gretutines studijas, kurių sąrašas siekia net 40 studijų programų. Pabaigus gretutines studijas įteikiamas gretutinių studijų pažymėjimas, liudijantis apie studento įgytas papildomas žinias ir gebėjimus, kurie sudaro sąlygas sparčiau įsitvirtinti darbo rinkoje arba tęsti magistrantūros studijas kitoje, nei baigtų bakalauro studijų, kryptyje.