Studentams – praktika lietuvių mokyklose ir bendruomenėse užsienyje

Švietimo mainų paramos fondas (toliau – Fondas) skelbia konkursą studentams atlikti praktiką lietuviškose bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo mokyklose užsienyje (įskaitant lietuvių bendruomenes) ir lituanistikos (baltistikos) centruose (toliau – Lituanistinio švietimo įstaigos).

Siūlomos praktikų vietos

Praktikos 2022–2023 m. m. galimos tik šiose Lituanistinio švietimo įstaigose.

Kiekvienai priimančiai Lituanistinio švietimo įstaigai yra skirta po 2 praktikos vietas. Atsižvelgiant į gautų paraiškų skaičių, priimančiųjų institucijų poreikius ir programos biudžetą, gali būti finansuota ir mažiau praktikos vietų.

Skirstant finansavimą pirmenybė bus teikiama tiems kandidatams, kurie dalyvauja programoje pirmą kartą.

Praktikų trukmė ir laikotarpis

 • Galima praktikų trukmė – 2–6 mėnesiai.
 • Praktikos lituanistinio švietimo įstaigose gali vykti nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. iki 2023 m. gegužės 31 d.
 • Siūlomų praktikos vietų sąrašuose nurodyti preliminarūs galimi praktikų laikotarpiai, į kuriuos būtina atsižvelgti teikiant paraiškas.
 • Atrinkti ir patvirtinti kandidatai turės susiderinti konkrečias praktikos datas su priimančiosiomis institucijomis.

Atrankos sąlygos ir reikalavimai kandidatams

Paraiškas gali teikti tik Lietuvos Respublikos arba kitų šalių piliečiai, studijuojantys Lietuvos mokslo ir studijų institucijose (toliau – MSI) visų pakopų (bakalauro studijų studentai gali teikti paraiškas nuo 2 kurso (2 studijų metų) ir visų studijų krypčių grupių studijose su sąlyga, kad jų MSI sutinka išleisti į praktiką numatytam laikotarpiui.

Paskutinio kurso studentai atrankoje gali dalyvauti su sąlyga, kad praktiką atliks per 12 mėn. nuo studijų pabaigos (absolventų praktika).
Priimančiosios praktikos institucijos gali numatyti kitus papildomus reikalavimus kandidatų studijų krypčiai, kompetencijoms ir gebėjimams (žr. Siūlomos praktikos vietos).

Skiriamas finansavimas

Praktikoms skiriama stipendija pragyvenimui [1]:

1 šalių grupė (750,00 EUR / mėn.):

Danijos Karalystė, Islandijos Respublika, Liuksemburgo Didžioji Hercogystė, Švedijos Karalystė, Norvegijos Karalystė. Trečiosios valstybės, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės iš 14 regiono – Jungtinė Karalystė

2 šalių grupė (750,00 EUR / mėn.):

Italijos Respublika, Vokietijos Federacinė Respublika, Graikijos Respublika, Ispanijos Karalystė

3 šalių grupė (690,00 EUR / mėn.):

Čekijos Respublika, Lenkijos Respublika, Turkija

Neasocijuotosios Programos trečiosios šalys* (700,00 EUR / mėn.):

Argentina, Australija, Baltarusija, Brazilija, Indija, Jungtinės Amerikos Valstijos, Urugvajus

*Praktikoms neasocijuotose programos trečiosiose šalyse skiriama kelionės išmokaIšmokos kelionei dydis nustatomas pagal atstumą nuo Lietuvos (gyvenamosios arba studijų vietos miesto) iki praktikos vietos (miesto), remiantis Europos Komisijos atstumų skaičiuokle https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en:

[1] Stipendijų įkainiai taikomi, vadovaujantis 2021 m. birželio 4 d.  Lietuvos Respublikos švietimo mokslo ir sporto ministro įsakymu Nr. V-1014 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų, skirtų Lietuvos Respublikos  mokslo ir studijų institucijoms tarptautinėms mainų programoms vykdyti, naudojimo tvarkos aprašu“.

Aprašui pasikeitus iki lėšų naudojimo sutarties su MSI sudarymo, bus taikomi naujausiame teisės akto pakeitime galiojantys įkainiai.

Konkursui pateikiami dokumentai

 • Paraiška teikiama per elektroninę sistemą. Paraiškoje galima rinktis 3 pageidaujamas praktikos vietas, su sąlyga, jog jos yra bent iš dviejų skirtingų šalių.
 • MSI, kurioje studijuojate, raštas, kuriame turi būti patvirtinta (raštas turi būti pasirašytas, pagal MSI vidinę tvarką, įgalioto asmens):

1.1. kad esate šios institucijos studentas, nurodant studijų programą ir kursą;

1.2. kad MSI rekomenduoja Jus praktikai paraiškoje nurodytam laikotarpiui ir trukmei;

1.3. kad ši praktika bus įskaityta/neįskaityta kaip studijų programos dalis.

 • Gyvenimo aprašymas (rekomenduojama Europass CV forma)
 • Motyvacinis laiškas, adresuotas priimančiajai praktikos institucijai (rekomenduojama pateikti atskirus motyvacinius laiškus kiekvienai institucijai).
 • Oficialus MSI dokumentas, kuriame pateikiami paskutinių 2 semestrų studijų rezultatai ir vidurkis

Paraiškų teikimas

Užpildyta paraiška kartu su prisegtais reikalaujamais dokumentais turi būti pateikta per el. sistemą apply.scholarships.lt iki 2022 m. balandžio 1 dienos įskaitytinai. Po šio termino nei naujos paraiškos, nei papildomi dokumentai nebus priimami. Rekomenduojame neatidėti paraiškos pateikimo paskutinei termino dienai, kadangi, dėl didelės apkrovos, sistemos veikimas gali sulėtėti.

Daugiau informacijos

Jeigu turite klausimų, kreipkitės el. paštu tarptautinespraktikos@smpf.lt

Programos koordinatorė ŠMPF: Inesa Cvetkova, inesa.cvetkova@smpf.lt , +370 667 59894.

Kontaktinis asmuo VDU:

 • VDU Tarptautinių ryšių departamentas, Tomas Mickevičius
 • Telefonas+370 37 327 981
 • El. paštastomas.mickevicius@vdu.lt