Naujųjų medijų menas

Kam šios studijos skirtos?

Programos paskirtis – rengti aukštos kvalifikacijos medijų meno bakalaurus, medijų meno praktikus, gebančius veiksmingai naudoti praktinius medijų meno įgūdžius ir savarankiškai veikti su naujosiomis medijomis susijusių kultūrinių bei kūrybinių industrijų lauke. Šia programa siekiama rengti profesionalius medijų meno specialistus, kurie galėtų kurti, kūrybingai veikti ir prasmingai valdyti naujųjų medijų meno procesus. Todėl šioje programoje praktiniai medijų meno pagrindai (fotografijos, video, garso meno, kompiuterinės grafikos, multimedija technologijų) gretinami su audiovizualinės kultūros ir komunikacijos studijomis, šiuolaikinio meno procesų analize bei meno projektų valdymo, kuratorystės ir asmeninės vadybos principais.

Ko išmokstama?

Baigę studijas absolventai geba savarankiškai kurti naujomis technologijomis paremtą meną: foto, video, garso, kompiuterinės grafikos, animacijos, multimedija kūrinius; moka inicijuoti ir valdyti kūrybinius naujųjų medijų meno projektus; geba taikyti kūrybinius įgūdžius plataus profilio veikloje, susijusioje su kultūrinėmis bei kūrybinėmis industrijomis. Medijų meno bakalaurai gali suvokti ir kritiškai vertinti naujausias meno tendencijas, kultūros ir kūrybinių industrijų kontekstus; kūrybiškai pritaikyti praktinėje-meninėje veikloje plačias universitetinio išsilavinimo žinias; veikti kūrybiškai, prisitaikant prie kintančių technologinių ir kitų kontekstų bei aplinkų.

Praktika

Studijų procese numatyta profesijos praktika vykdoma dviem etapais. Pažintinė praktika (pirmasis studijų semestras) yra skirta praktiniam susipažinimui su įvairiomis sritimis, kuriose naudojamos naujosios medijos bei žymiausiaisiais Lietuvos medijų meno atstovais. Priešdiplominės praktikos (septintasis studijų semestras) metu studentai turi pasirinkti konkrečią medijų meno sritį (foto, video, kompiuterinė grafika, garso menas ir pan.) ir atlikti praktinį darbą su šia sritimi susijusioje institucijoje arba menininko laboratorijoje. Priešdiplominė praktika yra skirta studento pasiruošimui baigiamajam kūrybiniam projektui ir savarankiškai profesinei veiklai.

Kokios absolventų įsidarbinimo galimybės?

Baigus studijas, įgyjamas medijų meno bakalauro kvalifikacinis laipsnis. Programos absolventai gali savarankiškai užsiimti naujųjų medijų meno praktika, inicijuoti ir valdyti kūrybinius projektus, susijusius su medijų menu. Medijų meno bakalaurai gali dirbti medijų meno kuratoriais ir projektų, susijusių su naujosiomis medijomis, vadovais įvairiose kultūrinėse ir kūrybinėse industrijose – muziejuose, teatruose, kultūros paveldo ir turizmo organizacijose, bibliotekose, reklamos ir dizaino kompanijose, leidyboje, vaizduojamųjų ir atlikėjų menų srityje, informacinėje aplinkoje, TV bei radijo programose; dirbti kūrybiniais darbuotojais tose valstybinėse kultūros įstaigose ir privačiose kompanijose (viešosios komunikacijos, reklamos, skaitmeninio dizaino), kur reikalingas kūrybiškas santykis su naujųjų medijų medžiaga. Šios programos absolventai gali mokyti medijų meno pagrindų (išklausius papildomus pedagogikos kursus), dirbant pedagoginį darbą edukacinėse programose arba tradicinėse edukacijos įstaigose (pvz., dailės mokyklose).

PROGRAMOS TURINYS IR PRIĖMIMO SĄLYGOS

DĖSTYTOJAI