Menų istorija, kritika ir medijos

[Atnaujinta Menotyros studijų programa]

Kam šios studijos skirtos?

Programos tikslas – suteikti studentams pagrindinių žinių iš visų menotyros sričių. Studentai supažindinami su bendrąja meno raida, mokomi suvokti atskirų meno rūšių (architektūros, dailės, teatro, fotografijos, kino, šokio, dizaino) ryšius, bendruosius dėsningumus ir mediacijos būdus. Ši studijų programa skirta parengti kvalifikuotus menotyrininkus, gebančius atlikti įvairių rūšių meno objektų bei reiškinių tyrimus, inicijuoti ir organizuoti meno, komunikacijos ir edukacijos projektus, įvertinti šiuolaikinį meną ir pristatyti visuomenei.

Ko išmokstama?

Baigę studijas absolventai geba tirti architektūros, dailės, teatro, kino, šokio, fotografijos reiškinius lokaliame (meninės mokyklos, regiono) ir platesniame kontekste, įvertinti meno objektus ir kultūros reiškinius, aptarti juos naudojant įvairias medijas. Menotyrininkai sugeba pritaikyti menotyros žinias plataus profilio humanitarinėje veikloje, išmano mokslinių metodų taikymo meno objektų analizėje subtilybes, moka organizuoti edukacines programas muziejuose, galerijose, bendruomenių kultūros centruose, bendrauti ir bendradarbiauti įvairiais kultūros procesų lygmenimis.

Praktika

Studijų programoje numatoma dviejų tipų praktika. Pirmojo semestro metu vykdoma pažintinė praktika, kurios metu siekiama supažindinti studentus su būsimomis darbo vietomis, menotyrine ir menų mediacijos veikla. Penktojo semestro metu organizuojama kvalifikacinė praktika, kurios metu gilinamasi į menotyrininko veiklos funkcijas, konkrečių darbų atlikimą muziejuose, galerijose, teatruose, kino studijose, laikraščių, žurnalų redakcijose. Praktikų metu studentai turėtų iš arti susipažinti su menotyrininko veiklos specifika įvairiuose lygmenyse: menų komunikacijos ir mediacijos veiklomis žiniasklaidos priemonėse, kultūros įstaigose bei organizacijose; mokslinio darbo specifika, kaupiant ir studijuojant medžiagą archyvuose, muziejų fonduose, bibliotekose; šviečiamąja ir organizacine veikla galerijose, muziejuose, ekskursijų biuruose, periodinių leidinių redakcijose.

Kokios absolventų karjeros galimybės?

Baigus studijas, įgyjamas menotyros bakalauro kvalifikacinis laipsnis. Absolventai gali dirbti dailės, teatro ir kino įstaigose, fonduose, festivaliuose, muziejuose, galerijose, įvairių bendruomenių kultūros centruose, bendradarbiauti kultūros srities žiniasklaidoje. Taip pat gali dirbti meno ir kultūros komunikacijos srityje, bendrauti su auditorijomis ir tikslinėmis grupėmis, pasitelkdami naujųjų medijų kanalus ir platformas, vykdyti meno ir kultūros sklaidą. Išklausę papildomus pedagogikos kursus, turi galimybę dėstyti meno istoriją mokyklose.

Programos turinys ir priėmimo sąlygos