Fakulteto taryba

Menų fakulteto tarybos sudėtis:

MOKSLININKAI:

prof. dr. J. Staniškytė

doc. dr. R. Mažeikienė

doc. dr. L. Dovydaitytė J. Butkevičienė

doc. dr. E. Klivis

doc. dr. R. Simanaitienė

doc. dr. I. Pukelytė

doc. dr. R. Plungė

prof. R. Požerskis

dr. T. Pabedinskas

STUDENTŲ ATSTOVAI:

Monika Terzytė (bakalauro studijos)

Tadas Juodgudis  (bakalauro studijos)

Milda Rutkauskaitė  (bakalauro studijos)

SOCIALINIS PARTNERIS:

Gintaras Česonis