Dekanė

Staniskyte_web1-2Jurgita Staniškytė yra Vytauto Didžiojo universiteto Menų fakulteto dekanė, Teatrologijos katedros profesorė, menotyros mokslų daktarė, Lietuvos mokslo tarybos Humanitarinių ir socialinių mokslų komiteto narė, Humanitarinių mokslų Europos mokslinių tyrimų erdvėje tinklo (HERA) valdybos narė, ES Jungtinio programavimo iniciatyvos (JPI) „Kultūros paveldas ir globaliniai pokyčiai – nauji iššūkiai Europai“ („Cultural Heritage and Global Change: a New Challenge for Europe“) vykdymo ir valdymo komitetų narė. Profesorė aktyviai dalyvauja nacionalinėje ir tarptautinėje mokslo veikloje, yra įvairių mokslo ir meno projektų vadovė ir dalyvė. Mokslinių interesų sritys – tarpkultūrinių meninių mainų tyrimai Rytų ir Vidurio Europoje; modernizmas ir postmodernizmas šiuolaikiniame Baltijos šalių teatre; teatro ir politikos santykiai; šiuolaikinės kultūros performatyvumo tyrimai; kultūrinės plėtros projektų valdymo ypatumai ir kultūros institucijų komunikacija.

Jurgita Staniškytė studijavo VDU Menų fakultete ir Nortvesterno universitete (JAV). Nuo 1998 m. dėsto VDU, taip pat ir kituose Lietuvos bei užsienio universitetuose. 2002 m. VDU apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją, jai suteiktas Humanitarinių mokslų daktarės vardas. 2006 m. Jurgitai Staniškytei suteiktas docento, o 2015 m. – profesoriaus pedagoginis vardas. 2003−2015 m. ji ėjo VDU Menų fakulteto Teatrologijos katedros vedėjos pareigas, 2006–2015 m. buvo Menų fakulteto Tarybos pirmininkė. 2011–2015 m. Jurgita Staniškytė buvo VDU Senato sekretorė, Senato studijų komiteto pirmininkė.

Mokslininkė stažavosi Nortvesterno, Ilinojaus, Kolumbijos, Jeilio ir Londono Metropoliteno universitetuose. 2001–2002 m. buvo Fulbright stipendiatė JAV. Pagal mainų ir kitus susitarimus, Jurgita Staniškytė skaito paskaitas, dalyvauja doktorantūros gynimų tarybose, tarptautinių mokslo renginių komitetuose Europos ir JAV universitetuose. Jurgita Staniškytė priklauso įvairioms tarptautinėms mokslo ir meno asociacijoms, tarp jų – Tautybių tyrimų asociacijai (Association for Studies of Nationalities, ASN), Šiaurės šalių teatro tyrėjų asociacijai, (Nordic Theatre Scholars, NTS), Tarptautinei teatro tyrimų federacijai (International Federation of Theatre Research, IFTR/FIRT) ir Baltijos studijų plėtros asociacijai (Association for the Advancement of Baltic Studies, AABS). Mokslininkė taip pat yra įvairių mokslo, studijų ir profesinių organizacijų ekspertė, tarp jų – LR Kultūros ministerijos profesionalaus teatro meno kūrėjų darbų vertinimo komisijos narė, LR Kultūros ministerijos programų (Jaunųjų meno kūrėjų premijos), Studijų kokybės ir vertinimo centro, Lietuvos mokslo tarybos ekspertė, tarptautinių ir nacionalinių teatro festivalių žiuri narė.

Jurgita Staniškytė yra išleidusi mokslo monografijų (naujausios – kartu su kitais autoriais parengtos Postsovietinis Lietuvos teatras: istorija, tapatybė, atmintis, 2014 ir Komunikuoti kultūrą: institucijos, strategijos, auditorijos, 2015), paskelbusi keliasdešimt straipsnių Lietuvos bei tarptautiniuose mokslo ir kultūros leidiniuose, yra periodinių mokslo ir meno leidinių redakcinių kolegijų narė, teatro recenzijų, meno ir kultūros komentarų autorė.