Atnaujinti Menų fakulteto dėstytojų nuotolinių konsultacijų laikai

Atnaujinti Menų fakulteto dėstytojų nuotolinių konsultacijų laikai:

MENOTYROS KATEDROS DĖSTYTOJŲ NUOTOLINIŲ KONSULTACIJŲ LAIKAS

TEATROLOGIJOS KATEDROS DĖSTYTOJŲ NUOTOLINIŲ KONSULTACIJŲ LAIKAS

ŠIUOLAIKINIŲ MENŲ KATEDROS DĖSTYTOJŲ NUOTOLINIŲ KONSULTACIJŲ LAIKAS