VDU_Diplomų-įteikimai_2022-01-21_Paveikslėlis-naujienai