Bakalauro studijos

Menų fakultete bakalauro studijos vykdomos šešiose studijų programose:

Menų istorija, kritika ir medijos (atnaujinta Menotyros studijų programa)
Naujųjų medijų menas
Vaidyba
Kūrybinės industrijos
Mados dizainas 
Muzikos produkcija | Music Production (programa vykdoma anglų k.)