Mokslas

Menų fakultetas yra vienas tarpdisciplininių meno tyrimų lyderių Lietuvoje, 2015 m. MOSTA koordinuoto tarptautinio Lietuvos mokslinės veiklos palyginamojo tyrimo išvadose įvertintas aukščiausiu Lietuvos mokslo institucijoms skirtu balu – 4 ir įvardintas tarptautinio humanitarinio mokslo lauko lyderiu.

Tarptautinių ekspertų išvadose Menų fakultetas paskelbtas „stipriu tarptautiniu veikėju“, turinčiu „potencialą per artimiausius 5 – 10 metų pasiekti aukščiausią mokslo kokybės bei įtakos lygį“ ir tapti „aukštai vertinamu partneriu tarptautiniuose bendradarbiavimo projektuose ir tinkluose“.

Menų fakulteto dėstytojai vykdo fundamentinius ir taikomuosius menotyros, kultūros paveldo ir kultūros komunikacijos mokslo tyrimus. Menų fakulteto mokslinės tematikos koncentruojasi keturiuose mokslo klasteriuose.