Šiuolaikinių menų katedra

Šiuolaikinių menų katedra VDU Menų fakultete įkurta 2010 m. Įkūrus šią katedrą, Menų fakultete pradėtos vykdyti praktinės menų studijos. Šiuo metu studentai gali rinktis Naujųjų medijų meno, Vaidybos, Muzikos produkcijos (Music Production) ir Mados dizaino bakalauro studijų programas. Vykdomų studijų programų išskirtinumas – šiuolaikinių meno praktikų, kūrybinių industrijų profesionalų patirties ir vykdomų teorinių tyrimų jungtys. Studentams yra sudaroma galimybė pažinti meno, kultūros veiklos lauką, išbandyti savo gebėjimus ir žinias realiose kūrybinėse situacijose.

Studijų programų dėstytojai yra pripažinti menininkai, kuratoriai ir meno teoretikai, žinomi ne tik Lietuvoje, bet ir tarptautinėje šiuolaikinio meno scenoje, pelnę tokius reikšmingus apdovanojimus, kaip Nacionalinė meno ir kultūros premija.

Katedros dėstytojai ir darbuotojai nuolat dalyvauja Lietuvos ir tarptautinėse parodose, meno projektuose, organizuoja konkursus, festivalius, kuruoja parodas ir renginius, veda mokymus bei skaito paskaitas įvairiomis kultūros temomis.

Šiuolaikinių menų katedroje vykdomose studijų programose dėsto dėstytojai iš pasaulio ir Europos universitetų, kurie studentams perteikia tarptautinės meno scenos kontekstus ir ypatumus. Šiuolaikinių menų katedros dėstytojų kolektyvui talkina kviestiniai dėstytojai savų sričių profesionalai, nuolat dirbantys įvairiose meno, kūrybinių industrijų ir kultūros institucijose ir organizacijose (galerijose, reklamos agentūrose, komunikacijos kompanijose, televizijose, radijo stotyse ir t.t.).

Šiuolaikinių menų katedra aktyviai dalyvauja tarptautinėje mokslo, studijų ir meno veikloje. Studentams sudarytos galimybės dalyvauti tarptautiniuose SOCRATES/ERASMUS studijų mainuose ir praktikose. Jau keletą metų, su universiteto partneriais studentai dalyvauja tarptautiniuose kūrybiniuose projektuose Lietuvoje ir užsienyje. Tokiu būdu studentai užmezga profesionalius ir asmeninius ryšius su kolegomis studentais iš Jungtinės Karalystės, Vokietijos ir kitų šalių.

Bendradarbiaujant su meno projektus kuruojančiomis institucijomis, katedros studentai įtraukiami į tarptautinių kultūros ir meno projektų, festivalių (Kauno bienalė, Kaunas Photo ir kt.) kūrimą bei įgyvendinimą. Vaidybos studentai dar studijų metu vaidina Lietuvos teatruose, Naujųjų medijų, Muzikos studijų programų studentai dirba televizijose, radijo stotyse, fotografijos, reklamos studijose, Mados dizaino studentai dalyvauja konkursuose ir pristatymuose.

Siekiant kuo geresnės studijų kokybės, nuolat plėtojama menų studijoms reikalinga universiteto infrastruktūra. Menų fakultete yra įrengtos medijų, garso, fotografijos, grafinės raiškos, dizaino, auditorijos ir laboratorijos, fotografijos studija ir universiteto teatras. Studentai turi galimybę naudotis ir kitomis mokomosiomis universiteto laboratorijomis ir auditorijomis (3D studija ir kt.).

7f8a6469

doc. dr. Rimantas Plungė

Katedros vedėjas


CV

7F8A6659

Prof. Romualdas Požerskis


CV

Prof. dr. Darius Kučinskas


CV

Goda-7-foto-D.MatvejevasC1

Doc. Goda Piktytė


478083

doc. Arvydas Dapšys


egle_mikolionyte-sp

doc. Eglė Eutropija Mikulionytė


Tomas-1

doc. dr. Tomas Pabedinskas


CV

7F8A6513

doc. dr. Titas Petrikas


CV

Venckus

doc. dr. Remigijus Venckus


CV

lekt. dr. Kristina Budrytė-Genevičė


marcele-zikaraite

Marcelė Zikaraitė


CV

lekt. Rees David Archibald


lekt. Rita Kaupelienė


Sandra Straukaitė


gytis_ivanauskas_ii_by_naglimantas

Gytis Ivanauskas


Indrė Puišytė


lekt. Aritonė Plungienė


lekt. dr. Egidijus Stancikas


Lina Puodžiukaitė-Lanauskienė


Agnė Sunklodaitė


Rūta Jurkūnaitė-Bruožienė


dr. Agnė Kuzmickaitė


Marius Pinigis

lekt. Marius Pinigis


CV

7F8A8552

Dalius Nomicas