Universitetinis priėmimas į Naujųjų medijų meno ir Muzikos produkcijos studijų programas

Asmenys, norintys dalyvauti konkurse valstybės nefinansuojamai studijų vietai Vytauto Didžiojo universitete užimti, turi užpildyti prašymą internete ir papildomai pateikti šiuos dokumentus:

  • asmens dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę);
  • brandos atestatą ir jo priedus arba kitus vidurinį išsilavinimą liudijančius dokumentus;
  • tarptautinių arba nacionalinių olimpiadų ir konkursų laimėjimus liudijančius diplomus arba pažymėjimus.

Pateikdami prašymą, visi stojantieji turi nurodyti nuo dviejų iki trijų pageidavimų ir prisegti tvarkingai nuskaitytus dokumentus (pageidautina pdf formatu) prašymo formoje nurodytose vietose. Prašymas priimamas tik užpildžius visus laukelius.

Visi stojamieji egzaminai vyks nuotoliniu būdu, stojančiajam parengtus stojamųjų egzaminų užduočių failus įkeliant į Universiteto failų saugyklą. Prisijungti prie saugyklos stojantysis galės tik atlikęs registraciją ir užpildęs prašymą internete, aukščiau esančioje nuorodoje. Prisijungimo duomenis asmuo gaus priėmimo prašyme nurodytu elektroninio pašto adresu. Virtualūs motyvaciniai pokalbiai vyks naudojant Universiteto vaizdo konferencijų programinę įrangą stojančiajam paskirtu tiksliu laiku.

VDU universitetinio priėmimo į menų bakalauro studijų programas egzaminų aprašai:

Daugiau informacijos apie Universitetinį priėmimą: https://www.vdu.lt/lt/studijos/bakalauro-studijos/universitetinis-priemimas/

UNIVERSITETINIO PRIĖMIMO Į NAUJŲJŲ MEDIJŲ MENO IR MUZIKOS PRODUKCIJOS STUDIJAS  EGZAMINŲ TVARKARAŠTIS:

Rugpjūčio 23 d. vyks universitetinio priėmimo į menų studijas egzaminai.

Stojantieji savo prašymus studijuoti turi pateikti likus ne mažiau kaip 24 val. iki stojamojo egzamino pradžios.

Naujųjų medijų menas:

Rugpjūčio 23 d. 9 val. –  fotografavimas duota tema (trukmė – 5 valandos)

Rugpjūčio 23 d. 15 val. –  paskirtos temos interpretacija kadruotėje (trukmė – 4 valandos)

Rugpjūčio 23 d. nuo 19 val. – motyvacinis pokalbis ir kūrybinio aplanko vertinimas.

Muzikos produkcija:

Rugpjūčio 23 d. 10 val. – gebėjimų testas

Rugpjūčio 23 d. 14 val. – motyvacinis pokalbis ir kūrybinio aplanko vertinimas.

VISOS STOJAMOJO EGZAMINO DALYS VYKS NUOTOLINIU BŪDU. STOJANTIEJI TURI DALYVAUTI VISOSE EGZAMINO DALYSE.

KILUS SKUBIEMS KLAUSIMAMS PRAŠOME KREIPTIS Į EGZAMINO ADMINISTRATORIŲ – RIMGAUDAS BARAUSKIS TEL. NR. 868322373