Prasidėjo priėmimas į VDU menų krypčių grupės studijų programas

Pagrindinio priėmimo per LAMA BPO sistemą etapo metu, bus galima stoti į VDU menų krypčių grupės studijų programas Music Production (Muzikos produkcija) ir Naujųjų medijų menas.

Norint studijuoti šiose menų programose, prašymus bus galima teikti nuo birželio 1 d., likus ne mažiau kaip 24 valandoms iki pagrindinės stojamųjų egzaminų sesijos metu tvarkaraštyje numatyto stojamojo egzamino, testo arba motyvacijos vertinimo. Pagrindinė vasaros stojamųjų egzaminų sesija vyks birželio 17 d. – liepos 5 d.

Stojamųjų egzaminų organizavimo tvarka, vykdymas ir vertinimas yra nurodyti stojamųjų egzaminų tvarkos aprašuose:

Stojamųjų egzaminų į Vytauto Didžiojo universiteto menų studijų krypties programas organizavimo ir vykdymo 2019 m. tvarkos aprašas.

 

Stojamųjų egzaminų tvarkaraštis

 

Stojantiesiems – informacija apie minimalius rodiklius

Nuo 2019 metų įgijusieji vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, stodami į menų studijų krypčių grupės programų valstybės finansuojamas vietas, privalo būti išlaikę du valstybinius brandos egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros bei užsienio kalbos. Įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 40. Penkių geriausių metinių vertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7. Vidurkis skaičiuojamas iš privalomų mokytis dalykų.

2018 m. ar anksčiau įgijusiems vidurį išsilavinimą ir stojantiems į valstybės finansuojamas vietas taikomi šie minimalūs rodikliai.

Šie reikalavimai netaikomi asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų.