Mokslinė konferencija „Pasikartojimai: atmintis ir tapatybė postsovietiniame Lietuvos teatre“

Gegužės 20 dieną VDU Menų fakulteto Teatrologijos katedra surengs mokslinę konferenciją „Pasikartojimai: atmintis ir tapatybė postsovietiniame Lietuvos teatre“.Konferencijoje siekiama įvairiapusiškai konceptualizuoti postsovietinio Lietuvos teatro situaciją.

Renginio metu pranešimus skaitys VDU teatrologai prof. dr. Jurgita Staniškytė, doc. dr. Ina Pukelytė, doc. dr. Edgaras Klivis, dr. Martynas Petrikas, LKTI ir LMTA teatrologai doc. dr. Rasa Vasinauskaitė, doc. dr. Šarūnė Trinkūnaitė, dr. Ramunė Balevičiūtė, režisierius prof. Gytis Padegimas (KU) ir kiti pranešėjai.

Kaip knygoje „The Haunted Stage: The Theatre as Memory Machine“ (2001) teigia Marvinas Carlsonas, visos teatrinės kultūros atspindi supratimą, jog teatras yra pasikartojimų, sugrįžimų ir persekiojančių praeities šmėklų vieta: „papasakotų istorijų perpasakojimas, išgyventų jausmų pergyvenimas, atliktų įvykių reprezentacija yra ir visuomet buvo visų laikų ir šalių teatrinių praktikų pamatas“. Pačia savo metafizine charakteristika teatras yra susijęs su istorine sąmone, kultūrine atmintimi ir socialine tapatybe. Į sceną nuolat sugrįžtantys klasikinės ar modernios dramaturgijos tekstai, įvaizdžiai ir raiškos stiliai priverčia kas kartą iš naujo įvertinti meninę praeities galią ir imtis estetinės dabarties savirefleksijos. Kritiško apibrėžimo reikalauja nepastebimi įpročiai ir kanonai, perduodami per teatrines institucijas, konvencijas ir kultūrinius kodus. Konferencijoje teatro tyrėjai ir praktikai reflektyviai sugrįš prie meninių ir socialinių Lietuvos teatro tapatybių, ypatingai akcentuojant jų reikšmes tranzitinėje, postsovietinėje, post-totalitarinėje pastarųjų dviejų dešimtmečių Rytų Europos kultūros situacijoje.

Vienas svarbiausių konferencijos tikslų – diskusijai apie minėtas problemas pakviesti teatro tyrėjus iš skirtingų mokslo ir studijų institucijų bei pamėginti konceptualizuoti postsovietinio Lietuvos teatro situaciją, atkreipiant dėmesį į šias temas:
istorijos režisūra ir teatrinės atminties formos;
atminties industrija ir nacionalinė tapatybė;
teatrinė reprezentacija: pasikartojimai, poslinkiai;
estetiniai kanonai, meninės tapatybės;
institucinis teatro paveldas ir kaita;
postkolonijinis būvis: sovietmečio paveldas ir šiuolaikinė teatro kultūra;
dabarties realybės versijos: nuo išgyvenimo iki simuliacijos;
(ne)kintančios Lietuvos teatro istoriografijos paradigmos.

Konferencija yra Lietuvos mokslo tarybos finansuojamo projekto „Postsovietinis Lietuvos teatras: istorija, tapatybė, atmintis“ MIP-05/2010 dalis.

Konferencija vyks 2011 m. gegužės 20 d. VDU Menų galerijoje 101, Laisvės al. 53.

Daugiau informacijos apie renginį galima gauti tel. +370 616 11592 arba el. paštu m.petrikas@mf.vdu.lt.

KONFERENCIJOS_PROGRAMA