Įstojusiems į VDU – svarbi informacija

Džiaugiamės, kad bakalauro studijas 2017 m. pasirinkote Vytauto Didžiojo universitete. Linkime Jums turiningų ir prasmingų studijų metų.

Norint tapti pilnateisiu VDU studentu, Jums reikia nuo rugpjūčio 2223 d. nuo 9:00 iki 17:00 val.  pasirašyti elektroninę studijų sutartį jungiantis internetu.

Elektroninę studijų sutartį galima sudaryti dviem būdais:

Prieš pasirašant studijų sutartį, pasitikrinti, ar tikrai įstojote į Vytauto Didžiojo universitetą, galite prisijungę prie LAMA BPO sistemos.

Pakviestieji studijuoti būtinai turi pasirašyti studijų sutartis iki nurodytų datų. Laiku nepateikus reikiamų dokumentų ir nepasirašius studijų sutarties, kvietimas studijuoti anuliuojamas.

Atvykstantys pasirašyti studijų sutartį į VDU turi turėti šiuos dokumentus:

 • Pasą arba asmens tapatybės kortelę;
 • Jei vidurinis išsilavinimas įgytas ne Lietuvos Respublikoje – pateikiami Studijų kokybės vertinimo centro išduoti dokumentai;
 • Jei baigta aukštesnioji arba aukštoji mokykla – pateikiama diplomo kopija. Taip pat visi kiti papildomą profesinį ar aukštąjį išsilavinimą liudijantys dokumentai;
 • Registracijos mokesčio kvitą – 40 €;
 • Dokumentą (-us), patvirtinantį pavardės keitimą (originalą), jei ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde;
 • Suaugusiųjų mokymo centro pažymą apie metinius dalykų pažymius (jeigu jie reikalingi konkursiniam balui apskaičiuoti);
 • Tarptautinių ir šalies olimpiadų arba konkursų I-III vietų laimėtojams – tai įrodančius dokumentus, už kuriuos buvo skirti papildomi balai;
 • Tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimo sertifikatą;
 • Įgaliotieji asmenys privalo turėti notariškai patvirtintą stojančiojo įgaliojimą;
 • Visus kitus dokumentus, kuriuos stojantysis nurodė pildydamas prašymą LAMA BPO sistemoje.

Jei pakviestas studijuoti  pats negali pasirašyti studijų sutarties su universitetu, tai padaryti gali įgaliotas asmuo. Šie asmenys pasirašant studijų sutartį privalo turėti notaro patvirtintą įgaliojimą.

Registracijos ir studijų mokestis

Įstojusiems į valstybės finansuojamas arba nefinansuojamas studijas

Visi įstojusieji į valstybės finansuojamas arba nefinansuojamas studijas prieš pasirašydami sutartį su universitetu, privalo sumokėti 40 € registracijos mokestį*. Mokestis turi būti sumokėtas prieš pasirašant sutartį pagal pateiktą mokėjimo informaciją. Pasirašant el. sutartį internetu mokėjimo kvito kopiją reikia prisegti patiems.

Įstojusiems į mokamas studijų vietas

Įstojusieji į mokamas studijų vietas, mokestį už studijas turi sumokėti iki rugsėjo 10 d. Studijų mokesčio dydis pirmąjį semestrą lygus studijų krypties (studijuojamos programos) vieno semestro studijų kainai, nustatytai LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymu ir patvirtintai VDU Senato. Studijų programų semestro kainos 2017/2018 m. m.

*Nuo registracijos mokesčio atleidžiami šie asmenys: gimusieji 1993 metais arba vėliau ir neturintys abiejų tėvų arba globėjų; gimusieji 1993 metais arba vėliau vaikų globos namų auklėtiniai; asmenys, kurių darbingumo lygis yra 0–45 proc. Šie asmenys kartu su sutarties pasirašymui reikalingais dokumentais vietoje sumokėto registracijos mokesčio kvito turi pateikti dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą.

Anglų kalbos žinių patikrinimas

Kita svarbi informacija

 • Pakviestųjų pasirašyti sutarčių su Universitetu papildomo priėmimo metu, rugpjūčio 22–23 d. prašymai dalyvauti konkurse gyvenamajai vietai bendrabučiuose gauti priimami užpildžius el. formos paraišką nuo rugpjūčio 21 d. 8 val. iki rugpjūčio 23 d. 17 val. Plačiau apie prašymų teikimą apsigyventi VDU bendrabučiuose skaitykite VDU naujienoje.
 • Pasirašius studijų sutartį bus galima internetu užsisakyti Lietuvos studento pažymėjimą. Plačiau apie studento pažymėjimą skaitykite Lietuvos studento pažymėjimo ir VDU Studentų atstovybės 
 • Sutarčių pasirašymo metu nelaikiusieji diagnostinio anglų kalbos testo jį turės atlikti rugpjūčio 28 d. (įstojusieji į studijas Vilniuje) ir rugpjūčio 29 d. (įstojusieji į studijas Kaune). Daugiau informacijos.
 • Kompiuterinio raštingumo testas visiems įstojusiems į studijų programas Kaune vyks rugpjūčio 29 d., o įstojusiems į studijų programas Vilniuje – rugpjūčio 28 d. Plačiau skaitykite pirmakursio atmintinėje.
 • Per pirmakursių įvadinę savaitę, rugpjūčio 31 d. (ketvirtadienį) nuo 8.30 val. ryto VDU Leonido Donskio bibliotekoje (V. Putvinskio g. 23, Kaunas) VDU studentų atstovai ir darbuotojai padės pirmojo kurso studentams susidaryti tvarkaraštį ir užsiregistruoti į studijų krypties ir artes liberales (liet. laisvieji menai) bendruosius studijų dalykus (daugiau informacijos apie registraciją į dalykus – „Įvado į studijas VDU“ metu).

Daugiau informacijos

 • Studijų informacijos centras
 • Adresas K. Donelaičio g. 52-116, Kaunas
 • Telefonas  (8 37) 323 206
 • El. paštas   vdu@vdu.lt
 • „Facebook“     VDU moksleiviams