Informacija įstojusiems

Džiaugiamės, jog bakalauro studijas 2016 m. pasirinkote Vytauto Didžiojo universitete (VDU). Linkime Jums turiningų ir prasmingų bei įdomių studijų metų!

Anglų kalbos žinių patikrinimas

Visi įstojusieji į VDU, sutarčių pasirašymo metu turi atlikti diagnostinį anglų kalbos testą, kuris leis nustatyti kalbos lygį. Laikyti VDU Užsienio kalbų instituto (UKI) anglų kalbos diagnostinio testo nereikia:

  • Išlaikiusiems valstybinį anglų kalbos egzaminą 90 ir daugiau procentų – šie studentai mokosi anglų kalbos, pasirinkę bet kurį C1 arba C1/C2  lygio anglų kalbos dalyką;
  • C1 lygio kompetenciją liudijančius dokumentus (standartizuotų anglų kalbos testų arba išsilavinimo anglų kalba įgijimo pažymėjimus). Šiems studentams užskaitoma akademinės anglų kalbos C1 lygio kompetencija, jie turi pasirinkti ir studijuoti kitas užsienio kalbas arba anglų kalbos C1/C2  lygio studijų dalykus, kurių apimtis ne mažesnė kaip 12 ECTS.

Į Anglų filologijos bei Anglų ir vokiečių filologijos studijų programas priimtiems studentams nereikia laikyti anglų kalbos diagnostinio testo – jie studijuoja anglų kalbą pagal savo programų reikalavimus.

Diagnostinį anglų kalbos testą galima laikyti pagrindinio priėmimo studijų sutarčių pasirašymo metu K. Donelaičio g. 52, 622 auditorijoje pagal žemiau pateiktą tvarkaraštį arba Įvadinės savaitės metu rugpjūčio 26 d.

Diagnostinis testas laikomas vieną kartą.

Diagnostinio anglų kalbos testo tvarkaraštis (2016 m.)

  • rugpjūčio 4 d. (ketvirtadienį) 9:30 – 17:30 val.
  • rugpjūčio 5 d. (penktadienį) 9:30 – 16:30 val.

Daugiau informacijos teikiama telefonais: 8 619 22 399 ir (8 37) 32 78 45.

Registracijos ir studijų mokestis

Įstojusieji į valstybės nefinansuojamas vietas (vnf) mokestį už studijas turi sumokėti iki rugsėjo 10 d. Studijų mokesčio dydis pirmąjį semestrą lygus studijų krypties (studijuojamos programos) vieno semestro studijų kainai, nustatytai LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymu ir patvirtintai VDU Senato.

Studijų programų semestro kainos 2016/2017 m.m.

Registracija į studijų dalykus

Per pirmakursių įvadinę savaitę, rugpjūčio 31 d. (trečiadienį) nuo 8 val. 30 min. ryto VDU V. Biržiškos bibliotekoje (K. Donelaičio g. 52 – II aukšte, Kaunas) VDU studentų atstovai ir darbuotojai padės pirmojo kurso studentams susidaryti tvarkaraštį ir užsiregistruoti į studijų krypties ir Artes Liberales (liet. laisvųjų menų) bendruosius studijų dalykus (daugiau informacijos apie registraciją į dalykus – „Įvado į studijas VDU“ metu).

Registracija į studijų krypties ir artes liberales bendruosius studijų dalykus vyksta elektroniniu būdu, prisijungus prie VDU Studentų savitarnos portalo (prisijungimo duomenys suteikiami įvadinės savaitės metu).

Registracijos eilė sudaroma pagal konkursinį stojimo į VDU balą. Per pirmąsias dvi semestro savaites studentai galės keisti registraciją – išsibraukti iš vieno dalyko ir įsirašyti į kitą (jei bus laisvų vietų) per Studentų savitarnos portalą.

Kita svarbi informacija

Prašymai gyvenamajai vietai VDU bendrabutyje gauti priimami nuo š. m. rugpjūčio 3 d. 9 val. iki rugpjūčio 9 d. 24 val. Plačiau apie prašymų teikimą apsigyventi VDU bendrabučiuose skaitykite VDU naujienoje.

Pasirašius studijų sutartį bus galima internetu užsisakyti Lietuvos studento pažymėjimą. Plačiau apie studento pažymėjimą skaitykite Lietuvos studento pažymėjimo ir VDU Studentų atstovybės tinklalapiuose.

Kompiuterinio raštingumo testas visiems įstojusiems vyks rugpjūčio 26 d. nuo 9 val. iki 15 val. Plačiau skaitykite pirmakursio atmintinėje.

VDU pirmo kurso studentams skirta stovykla „Subalansuotas Fux’as“ vyks rugsėjo 3 – 4 ir rugsėjo 10 – 11 dienomis. Daugiau informacijos apie stovyklą ir registraciją į ją VDU Studentų atstovybės puslapyje. Anketos bus priimamos iki rugpjūčio 19 d. Su atrinktais dalyviais iki VDU įvadinės savaitės pradžios (rugpjūčio 25 d.) bus susisiekta asmeniškai anketoje nurodytu telefono numeriu.

Išsamesnę informaciją apie sutarčių pasirašymą teikia:

VDU Studijų informacijos centras
Adresas Donelaičio g. 52-116, 44248, Kaunas
Telefonas (8 37) 323 206
El. paštas info@smt.vdu.lt