Pirmakursiams – įvadas į studijas

Rugsėjo 26 d., įvadinės savaitės pradžioje, pirmakursiai susitiko su fakulteto bendruomene – katedrų vedėjais, dėstytojais, atstovais, kurie pristatė universitetą, fakultetą, studijų programas, papasakojo apie įvadinę savaitę ir ką reikia padaryti jos metu. Čia naujųjų studentų laukė ir studentai-mentoriai, pasirengę padėti ir atsakyti į klausimus, palydėti ir pagelbėti, susipažinti su kurso draugais ir fakulteto aplinka.

Naują akademinių metų etapą visa VDU bendruomenė kartu pradės Mokslo metų pradžios šventėje, kuri vyks rugsėjo 2 dieną, pirmadienį. 13 val. visi kviečiami rinktis prie Istorinės Lietuvos Respublikos Prezidentūros Kaune (Vilniaus g. 33). Čia studentų lauks tradicinė VDU pirmakursių priesaika, VDU rektoriaus sveikinimas ir iškilminga eisena iki Kauno Rotušės aikštės.

Po šventinės eisenos, 14 val. Rotušės aikštėje visų lauks šventinė kulminacija – Lino Adomaičio koncertas! Šis nemokamas koncertas – VDU dovana visiems universiteto ir Kauno studentams, gyventojams bei miesto svečiams.

Šv. Mišios už akademinę bendruomenę (Kauno šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedra bazilika, Vilniaus g. 1) vyks rugsėjo 2 d., pirmadienį, 12 val.

Įvadinės savaitės programa

Įvadas į studijas

Vyksta priėmimas į „Academia cum laude“ studijas

Vytauto Didžiojo universiteto „Academia cum laude“ vykdo naujų narių priėmimą. Studentai, norintys dalyvauti priėmimo konkurse, iki 2019 m. rugsėjo 10 d. turi užpildyti prašymą internetu bei pateikti motyvacinį laišką.

Į individualiąsias studijas priimami pirmosios pakopos (bakalauro) ir vientisųjų studijų VDU studentai, ne vėliau kaip nuo šešto studijų semestro. Studijos vykdomos lygiagrečiai su pagrindine studijų programa. Daugiau informacijos apie akademijos veiklą, priėmimą ir kuratorių sąrašas pateikiamas „Academia cum laude“ puslapyje. Su Academia cum laude veiklomis galima susipažinti jos „Facebook“ profilyje.

„Academia cum laude“ – unikali individualių studijų sistema, leidžianti motyvuotiems bakalauro studijų studentams peržengti savo pagrindinių studijų ribas, gilintis į asmeninę studijų temą, dirbti su pasaulinio garso universiteto profesoriais – aukščiausio lygio mokslininkais, tyrėjais ar pripažintais menininkais, vertinamais savo srities autoritetais. Šiose studijose dera Harvardo ir Kembridžo universitetų geriausioji studijų patirtis, studentų ir profesūros individualus bendravimas, artes liberales principu organizuojama akademinė veikla.

Pabaigus individualiąsias studijas, studentams bus įteikiamas „Academia cum laude“ pažymėjimas, liudijantis apie studento įgytas papildomas žinias ir gebėjimus.

Registracija į VDU „Academia cum laude“

Priėmimo taisyklės

Daugiau informacijos

Naujųjų medijų menas – studijų programa, rengianti aukštos kvalifikacijos medijų meno bakalaurus

https://www.facebook.com/MenuFakultetas/videos/1002875720103687/

Prasideda priėmimas į doktorantūros studijas VDU

Vytauto Didžiojo universitetas siūlo doktorantūros studijas 23-jose mokslo kryptyse, gamtos, technologijos, žemės ūkio, humanitarinių bei socialinių mokslų srityse. Šiuo metu jau prasidėjo priėmimas į doktorantūros studijas socialinių, žemės ūkio ir technologijos mokslų srityse. Į visas likusias kryptis priėmimas startuos nuo birželio 14, 21 ir liepos 1 dienos. Detalią informaciją apie priėmimą į doktorantūros studijas rasite čia.

Prašymas dalyvauti priėmimo į doktorantūros studijas konkurse ir būtinų dokumentų skenuotos kopijos pateikiami internetu registracija vyksta internetu.

Prašymų priėmimas į doktorantūros studijas vykdomas internetu: epasirašymas.vdu.lt.

Prašymas laikomas užregistruotu, kai yra užpildytos visos būtinos priėmimo į doktorantūros studijas internetinės epasirašymas.vdu.lt sistemos dalys, t. y. stojančiojo asmens duomenys, informacija apie įgytą išsilavinimą, nurodyta pageidaujama tematika, bei pateikti kiti būtini dokumentai.

Pateikus ne visą būtiną informaciją ar ne visus reikalingus dokumentus prašymas laikomas neužregistruotu.

Daugiau informacijos

Menotyros mokslo kryptis

VDU Menotyros mokslo krypties doktorantūros studijas vykdo nuo 1998 metų. Doktorantūros studijų paskirtis – rengti mokslininkus, gebančius savarankiškai atlikti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbus bei spręsti mokslo problemas.

VDU Menotyros doktorantūra apima dailėtyros, architektūrologijos ir teatrologijos specializacijas. Būsimiems Menotyros doktorantams šiuo metu siūlomos trys tyrimų tematikos: Baltijos regiono, Rytų ir Vidurio Europos architektūros istorijos ir paveldo lokalinio tapatumo tyrimai; Baltijos regiono, Rytų ir Vidurio Europos dailės ir vizualiosios kultūros tyrimai; XX – XXI a. Lietuvos teatro procesų analizė šiuolaikinių kultūros ir menotyros teorijų kontekste.

Konkurso salygos ir tvarka
Disertacijų tematikos ir kandidatai į mokslinius vadovus
Prašymas dalyvauti konkurse
Menotyros mokslo krypties doktorantūros reglamentas
Dokumentų registracijos mokestis

Išsamesnė informacija

  • Menų fakulteto doktorantūros studijų referentė Asta Šlapikienė
  • Adresas  Muitinės g. 7, 104 kab.
  • Telefonas  (8 37) 327877
  • El. paštas  asta.slapikiene@vdu.lt

Prasidėjo priėmimas į VDU menų krypčių grupės studijų programas

Pagrindinio priėmimo per LAMA BPO sistemą etapo metu, bus galima stoti į VDU menų krypčių grupės studijų programas Music Production (Muzikos produkcija) ir Naujųjų medijų menas.

Norint studijuoti šiose menų programose, prašymus bus galima teikti nuo birželio 1 d., likus ne mažiau kaip 24 valandoms iki pagrindinės stojamųjų egzaminų sesijos metu tvarkaraštyje numatyto stojamojo egzamino, testo arba motyvacijos vertinimo. Pagrindinė vasaros stojamųjų egzaminų sesija vyks birželio 17 d. – liepos 5 d.

Stojamųjų egzaminų organizavimo tvarka, vykdymas ir vertinimas yra nurodyti stojamųjų egzaminų tvarkos aprašuose:

Stojamųjų egzaminų į Vytauto Didžiojo universiteto menų studijų krypties programas organizavimo ir vykdymo 2019 m. tvarkos aprašas.

 

Stojamųjų egzaminų tvarkaraštis

 

Stojantiesiems – informacija apie minimalius rodiklius

Nuo 2019 metų įgijusieji vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, stodami į menų studijų krypčių grupės programų valstybės finansuojamas vietas, privalo būti išlaikę du valstybinius brandos egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros bei užsienio kalbos. Įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 40. Penkių geriausių metinių vertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7. Vidurkis skaičiuojamas iš privalomų mokytis dalykų.

2018 m. ar anksčiau įgijusiems vidurį išsilavinimą ir stojantiems į valstybės finansuojamas vietas taikomi šie minimalūs rodikliai.

Šie reikalavimai netaikomi asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų.

Skelbiamas priėmimas į magistrantūros studijų programą „Kūrybinės industrijos“

Kūrybinės industrijos

Vytauto Didžiojo universiteto Menų fakultetas pradeda priėmimą į magistrantūros studijų programą „Kūrybinės industrijos“ 2019 – 2021 m. m. ir kviečia socialinių, humanitarinių ir menų specialybių bakalaurus ir kolegijų absolventus* tapti kūrybinio sektoriaus profesionalais, ekspertais ir lyderiais.

Plačiau apie programą, studijas, karjeras.

Plačiau apie bendras priėmimo į magistrantūrą nuostatas, prašymų pateikimą, reikalavimus stojantiesiems.

Prašymų dalyvauti konkurse pateikimas internetu: http://epasirasymas.vdu.lt

Prašymų pateikimas pagrindiniame etape vyks: 2019.05.02 – 2019.06.27

 

*Kolegijų absolventams taikomo papildomos sąlygos (žr. priėmimo į magistrantūros programas tvarką).

 

Informacija telefonu: (8 37) 32 78 78

El. paštu: aida.semaskiene@vdu.lt

Kviečiame studijuoti magistrantūros studijų programoje „Meno kuratorystė“

Meno kuratorystė

VIENINTELĖ KURATORYSTĖS STUDIJŲ PROGRAMA LIETUVOJE!

„Meno kuratorystės“ magistrantūros programa, apjungdama istoriją, teoriją ir praktiką, rengia meno kuratorius, inovatyviai dirbančius sparčiai kintančiame XXI amžiaus vizualiosios kultūros lauke. Studentai išmoksta profesionaliai vertinti meno kūrybą, sklaidą ir suvokimą, kurti originalius meno kuratorystės ir vadybos projektus, bendradarbiauti su menininkais, institucijomis ir auditorijomis.

Studijų metais studentai turi galimybę įgyvendinti savo pirmuosius projektus, bendrauti su patyrusiais meno kuratoriais ir žinomais menininkais, lankyti svarbias tarptautines parodas ir semtis patirties iš jų rengėjų. Programos studentai turi galimybę studijuoti užsienio universitetuose, atlikti praktiką tarptautinėse meno organizacijose, megzti ryšius ir formuoti savo karjerą dar prieš gaudami diplomą.

2018 m. programa buvo įvertinta kaip geriausia menotyros krypties studijų programa Lietuvoje.

 

Daugiau apie programą ir studijas

Daugiau apie priėmimą

Prašymų dalyvauti konkurse pateikimas internetu: http://epasirasymas.vdu.lt

Prašymų pateikimas pagrindiniame etape vyks: 2019.05.02 – 2019.06.27

 

Informacija telefonu: (8 37) 32 78 78

El. paštu: aida.semaskiene@vdu.lt

Kviečiame studijuoti magistrantūros studijų programoje „Kultūros paveldas ir turizmas“

Kultūros paveldas ir turizmas

Į PRAKTIKĄ ORIENTUOTA STUDIJŲ PROGRAMA, SU GALIMYBE ĮGYTI GIDO PAŽYMĖJIMĄ

Studijų programa suteikia akademinį pasiruošimą ir praktinius įgūdžius, reikalingus:

  • Tirti ir vertinti kultūros paveldo objektus
  • Profesionaliai administruoti kultūros paveldo sferą
  • Organizuoti kultūrinio turizmo projektus

Šios programos absolventai įgyja ne tik humanitarinių mokslų magistro diplomą, bet ir Valstybinio turizmo departamento patvirtintą kvalifikacinį gido pažymėjimą, o taip pat įrašomi į Nacionalinę turizmo informacijos sistemą.

Daugiau apie programą ir studijas

Daugiau apie priėmimą

Prašymų dalyvauti konkurse pateikimas internetu: http://epasirasymas.vdu.lt

Prašymų pateikimas pagrindiniame etape vyks: 2019.05.02 – 2019.06.27

 

Informacija telefonu: (8 37) 32 78 78

El. paštu: aida.semaskiene@vdu.lt

Muzikos produkcijos „Major Project“ gynimai 2019

Naujųjų medijų meno bakalaurų gynimai 2019