Vaidyba

Ko išmoksiu? 

Programos paskirtis – rengti aukščiausios kvalifikacijos menininkus – tarpdalykinių gebėjimų aktorius, įvairiapusiškai valdančius ir kūrybiškai jungiančius vaidybos, teksto kūrimo, režisūros praktikas profesinei karjerai teatre, kine, televizijoje, įvairiuose tarpdisciplininiuose menų projektuose ir kūrybinėse industrijose. Studentai mokomi vaidybos meistriškumo: interpretuoti tekstą, judesį, kūrybiškai naudoti įvairias dramos formas, teatrinius stilius ir šiuolaikines raiškos priemones, taip pat kurti spektaklio visumą, dirbti individualiai ir grupėje, inicijuoti meno projektus. Absolventai geba pritaikyti universitetinio išsilavinimo žinias meninėje veikloje, veikti kūrybiškai, prisitaikant prie greitai kintančios meno aplinkos.

Kokios absolventų karjeros galimybės?

Baigus studijas, įgyjamas teatro ir kino bakalauro kvalifikacinis laipsnis. Absolventai gali tapti aktoriais, pasirengusiais karjerai kine, teatre, televizijoje ir tarpdisciplininiuose menų projektuose, savarankiškai užsiimti tarpdisciplininio meno praktika, inicijuoti ir valdyti kūrybinius projektus. Taip pat gali dirbti kūrybiniais darbuotojais įvairiose įstaigose – teatruose, atlikėjų menų srityje, TV bei radijo programose. Išklausę papildomus pedagogikos kursus, turi galimybę dėstyti vaidybą mokyklose. Tolesnių studijų galimybės: meno srities teatro ir kino krypties antros pakopos (magistrantūros) studijos Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose.

Praktika

Studijų procese numatyta profesijos praktika vykdoma trimis etapais. Pažintinė praktika (pirmasis studijų semestras) yra skirta praktiniam susipažinimui su įvairiomis teatro meno, kino, kūrybinių industrijų,šiuolaikinio meno institucijomis, kuriose gali dirbti aktoriai. Kvalifikacinė praktika (penktas studijų semestras) skirta studijų metu įgytų praktinių ir teorinių žinių taikymui, dirbant konkrečioje kultūros ar meno institucijoje. Priešdiplominė praktika (septintas studijų semestras) skirta studento pasiruošimui baigiamajam kūrybiniam projektui ir savarankiškai profesinei veiklai.

PROGRAMOS TURINYS IR PRIĖMIMO SĄLYGOS

DĖSTYTOJAI