Kūrybinės industrijos

Kam šios studijos skirtos?

Studijų programos tikslas – parengti kūrybinių industrijų specialistus, gebančius veikti plačiame kūrybinių industrijų lauke, analizuoti kultūrines ir kūrybines industrijas, inicijuoti ir įgyvendinti kultūrinių ir kūrybinių industrijų projektus, organizuoti kūrybinį verslą, skatinti meno, verslo ir visuomenės komunikaciją.

Ko išmokstama?

Programa suteikia platų žinių ir įgūdžių, reikalingų dirbant kūrybiniame sektoriuje, spektrą, apjungiant komunikacijos, ekonomikos, teisės ir menų srities dalykus. Studentai įgyja specialybinių žinių apie kultūrines ir kūrybines industrijas bei jų situaciją pasaulio rinkoje, kūrybinę ekonomiką, kultūros politiką, išmoksta inicijuoti ir įgyvendinti kūrybinių industrijų projektus, organizuoti kūrybinį verslą, įgauna asmeninės vadybos bei komandinio darbo patirties.

Praktika

Į Kūrybinių industrijų studijų programą įeina du dalykai skirti praktinių ir profesinių įgūdžių gilinimui konkrečioje kultūrinių ar kūrybinių industrijų organizacijoje. Tai – studijų dalykas „Pažintinė kūrybinių industrijų praktika“ (5 kreditai, 3 semestras), kurio metu studentai praktiškai susipažins su kultūrinių ir kūrybinių industrijų organizacijomis ir studijų dalykas „Kvalifikacinė kūrybinių industrijų praktika“ (5 kreditai, 5 semestras), kurios metu studentas atliks kvalifikacinę praktiką konkrečioje kūrybinių ar kultūrinių industrijų organizacijoje.
Kokios absolventų karjeros galimybės?

Baigus studijas, įgyjamas socialinių mokslų srities komunikacijos krypties kūrybinių industrijų bakalauro laipsnis. Baigus programą atsiveria platūs savęs realizavimo ir veiklos horizontai: absolventai gali dirbti kūrybinių ir kultūrinių industrijų organizacijose (tiek privačiame, tiek viešame sektoriuje) kaip samdomi darbuotojai arba kurti nepriklausomą kūrybinį verslą. Programos absolventai gali dirbti organizacinį, vadybinį, viešųjų ryšių darbą įvairiose kūrybinių ir kultūrinių industrijų organizacijose ir srityse: galerijose, muziejuose, medijų ir IT kompanijose, teatruose, kino studijose, žiniasklaidoje, reklamoje, turizme, laisvalaikio, pramogų ir kitose industrijose. Programos absolventai gali tęsti studijas socialinių ir humanitarinių mokslų magistrantūroje.

Programos turinys ir priėmimo sąlygos